skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Rauhanturvaajaksi lähtevän sotilaan, niin reserviläisen kuin aktiivipalveluksessa olevan, mielessä ei käy ensimmäisenä ammattiliiton jäsenyyden vaikutukset kriisinhallintapalveluksen aikana. Kriisinhallintapalvelus tapahtuu kuitenkin hyvin poikkeuksellisessa palvelussuhteessa, joka ei ole tavallinen työsuhde.

Ammattisotilaat ovat reserviläisiin nähden paremmassa asemassa, sillä lähes poikkeuksetta he kuuluvat johonkin kolmesta sotilaita edustavasta ammattiliitosta – Aliupseeriliittoon, Päällystöliittoon tai Upseeriliittoon. Nämä kolme liittoa ovat huomioineet omassa edunvalvonnassaan sotilaallisen kriisinhallinnan ongelmat. Kaikki kolme ammattiliittoa ovat edustettuna kriisinhallintahenkilöstön yhteistoimintamenettelyssä, sopien mm. palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Upseereja edustavien liittojen kiinnostus kohdistuu vain ylimpien vaativuusluokkien palkkaukseen, toisin kuin Aliupseeriliitto ajaa kaikkia vaativuusluokkia tasa-arvoisempaa palkkapolitiikkaa.

Aliupseeriliitto on huomioinut ainoana liittona omassa jäsenvakuutuksessaan sotilaallisen kriisinhallinnan erityispiirteet. Vapaa-ajan tapaturma-, matka- ja matkustajavakuutuksemme on voimassa myös sotatoimialueilla. Valtion vakuutusturva ei kata palvelusvapaamatkoja, jos ne suuntautuvat muualle kuin Suomeen.

Reserviläisten osalta tilanne on haasteellinen. Osa kuuluu ammattiliittoon siviilityönsä tai -koulutuksen perusteella, osa ei kuulu mihinkään ammattiliittoon. Liittoon kuuluvilla kriisinhallintapalvelus kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa. Heidänkään osalta oma (siviili-)ammattiliitto ei kuitenkaan voi auttaa kriisinhallintapalvelukseen liittyvissä epäselvissä tilanteissa. Sitä vastoin sotilasliittojen pääluottamusmiehet ovat erikoistuneet näiden asioiden hoitamiseen.

Aliupseeriliitto mahdollistaa reserviläisille jäsenyyden kriisinhallintapalveluksen aikana. Perusjäsenemme palvelevat samoissa tehtävissä reserviläisten kanssa ja näin edunvalvonnan mielenkiinto on yhteinen. Jäsenmaksun vastineeksi me annamme palvelussuhteen ehtoihin liittyvät edunvalvontapalvelut, valtion vakuutuksia laajemman vakuutusturvan sekä työttömyyskassan jäsenyyden.

Jostain merkillisestä syystä puolustusvoimien esittelymateriaalissa markkinoidaan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenyyttä. Tosiasiassa Jyty ei kykene tarjoamaan rauhanturvaajille muiden siviiliammattiliittojen tapaan kuin työttömyysturvan. Mikäli rauhanturvaaja haluaa varmistaa selustansa, niin sen voi tehdä sotilaita edustavien liittojen kautta. Upseeriliiton jäsenyys edellyttää tosiasiassa aktiiviupseerin koulutusta, Päällystöliitto valmistelee fuusiota Upseeriliiton kanssa ja he eivät ole kiinnostuneita jäsenpohjansa laajentamisesta. Näin reserviläisten todelliseksi vaihtoehdoksi jää Aliupseeriliitto ja jäsenyyden saa halvemmalla kuin Jytystä!

Aliupseeriliiton jäsenyyden kautta rauhanturvaaja voi turvata oman selustansa. Olemme rakentaneet kriisinhallinnan edunvalvonnan perusjäsentemme lähtökohdista ja tarjoamme sen saman palvelun reserviläisille. Liiton vaihtaminen kriisinhallintapalveluksen ajaksi edellisestä liitosta ja sen jälkeen takaisin omaan siviililiittoon käy sujuvasti verkkosivujen kautta.

 

Kirjoittaja on Aliupseeriliiton puheenjohtaja

In the service of peace