skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomalaisten osallistuminen UNIFIL -operaation irlantilais-suomalaisen pataljoonan toimintaan päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä ja toiminta jatkuu osana operaation komentajan reservipataljoonaa (Force Commander’s Reserve, FCR) vuoden 2020 loppuun asti.

Suomi on osallistunut UNIFIL- operaatioon keväästä 2012 alkaen osana irlantilais-suomalaista pataljoonaa, jonka johtovastuussa Suomi toimi vuosina 2012–2016. Toiminnan päättäminen osana irlantilais-suomalaisessa pataljoonaa ja toiminnan jatkaminen osana operaation komentajan reservipataljoonaa linjattiin tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan päätöksellä joulukuussa 2017. Rakenteellinen muutos pitää sisällään Suomen osallistumisen päättämisen irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa sekä esikuntatehtävien lakkauttamisen läntisen sektorin esikunnassa. Vuoden 2019 alusta suomalaisten rauhanturvaajien toiminnan painopiste siirtyy kokonaan operaation komentajan reservipataljoonaan ja suomalaisten vahvuus operaatiossa laskee noin 200 henkilöön.

Suomalaiset päättävät operatiivisen toimintansa irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa keskiviikkona 14. marraskuuta ja toiminnan päätösseremoniat järjestetään 15. marraskuuta. Tukikohtaan jää operatiivisen toiminnan päätyttyä vielä noin 30 henkilön purkuosasto, joka vastaa jäljelle jääneiden materiaalien siirroista ja muista tarvittavista purkutoimenpiteistä. Purkuosaston on tarkoitus poistua tukikohdasta joulukuun puoleen väliin mennessä.

Irlantilais-suomalaisella pataljoonalla on ollut oma vastuualueensa Etelä-Libanonissa. FCR on puolestaan koko UNIFIL -operaation vastuualueella toimiva valmiusosasto, jonka vastuualue kattaa koko operaatioalueen. FCR:n uudessa kokoonpanossa säilyvät ne jääkärikomppanian osat, jotka ovat toimineet osana reservipataljoonaa vuodesta 2017. Lisäksi jääkärikomppaniaa tukemaan perustetaan kansallinen tukielementti, jonka tehtävänä on tukea suomalaista jääkärikomppaniaa huollon ja henkilöstöhallinnon toteuttamisessa sekä johtamisjärjestelmien ylläpidossa.

Suomalaisten kokonaisvahvuus UNIFIL -operaatiossa on ollut keväästä 2017 alkaen noin 340 sotilasta. Vuoden 2019 alusta alkaen Suomen vahvuus operaatiossa laskee noin 200 henkilöön. Suomi on osallistunut irlantilais-suomalaisen pataljoonan toimintaan noin 170 sotilaalla. Osana suomalaista komppaniaa on toiminut noin 30 hengen vahvuinen virolainen joukkue. Keväästä 2017 alkaen Suomi on osallistunut myös operaation ranskalaiseen reservipataljoonaan noin 160 sotilaalla.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.