skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Naisten läsnäolo sotilaallisissa operaatioissa avaa uusia ovia tiedonhankinnalle. Kaikissa kulttuureissa naisten ei ole helppoa puhua miehille, saati sotilaille. Silloin samaa sukupuolta olevan rauhanturvaajan saapuminen kaupunkiin voi helpottaa yhteydenpitoa. Naisilla voi olla sellaista hiljaista tietoa, josta sotilasoperaatioissa ei ole ennen kuultu.

Muun muassa tästä syytä YK haluaa lisää naisia sotilastarkkailijoiksi. Tavoitteena on, että joka kolmas sotilastarkkailija olisi nainen.

– Heidän merkityksensä sotilaallisissa operaatioissa on kasvamassa. On havaittu, että tietyissä tehtävissä yhteispartiot, joissa on miehiä ja naisia, pystyvät hoitamaan tehtävät tehokkaammin ja paikallisväestöön saadaan parempi tuntuma, toteaa puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtaja, komentaja Jukka-Pekka Schroderus Ylen haastattelussa.

Sotilastarkkailijoilta vaaditaan upseerin koulutusta. He toimivat kentällä ilman aseita.

Operaatioihin hakeutuvien naisten määrän kasvu näkyy nyt ensimmäistä kertaa näin näkyvästi puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen järjestämissä koulutuksissa. Nyt päättyvälle kurssille osallistui enemmän naisia kuin miehiä.

Osallistujat edustivat 21 eri kansallisuutta. Lähes 50 hengen joukosta 27 oli naisia. Suurin osa heistä saapui Suomeen Afrikan.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on kouluttanut rauhanturvaajia Suomessa vuodesta 1969 alkaen. Maailmalle on lähtenyt sen kautta jo noin 5 000 rauhanturvaajaa.

Sotilastarkkailijoita koulutetaan maailmalla useissa maissa, mutta Suomi on UNMEM-kurssin pääkouluttajan, everstiluutnantti Rolf Kullbergin mukaan ainoa paikka, jossa koulutetaan myös neuvonantajia ja yhteysupseereita.

Tässä kuussa järjestetty koulutus toimi Kullbergin mukaan eräänlaisena pilottina.

– Kurssilta on kerätty kokemuksia ja jatkossa katsotaan, mihin suuntaan koulutusta pitäisi kehittää.

Asiasta uutisoi Yle verkkosivuillaan.

B&B Camp Wolf, Cyprus

Kuso Kulkee

In the service of peace