skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomi osallistuu Ruotsin, Irlannin, Latvian ja Liettuan kanssa Iso-Britannian  johtamaan Euroopan unionin taisteluosastoon tänä vuonna. Joukon valmiusvuoro alkaa 1. heinäkuuta 2016 päättyen vuoden loppuun. Joukon pääharjoitus (LIVEX) järjestetään 2.-20. toukokuuta Salisburyn alueella Iso-Britanniassa.
 
Suomesta harjoitukseen osallistuu valmiuteen asetettava EUBG- taisteluosaston tiedustelujoukkue, ilmatulenjohtoryhmä sekä esikuntaupseereita. Suomesta osallistuvan harjoitusjoukon vahvuus on kokonaisuudessaan noin 50 sotilasta, joista pääosa on reserviläisiä.

Kalusto laivataan Hangosta Iso-Britanniaan noin viikko ennen harjoituksen alkua, pääosa harjoitusjoukon henkilöstöstä siirtyy harjoitusalueelle 27. huhtikuuta alkaen. Kalusto laivataan takaisin Suomeen toukokuun lopussa.

Harjoitus on EUBG16- joukon evaluointiharjoitus, jonka tarkoituksena on varmistaa eri maiden asettamien joukkojen riittävä yhteistoiminta- ja suorituskyky. Suomen lisäksi harjoitukseen osallistuu joukkoja Iso-Britanniasta, Irlannista, Ruotsista, Latviasta ja Liettuasta.

Osallistuminen EU:n taisteluosaston valmiusvuoroon kehittää ja ylläpitää puolustusvoimien kriisinhallintatehtävien edellyttämää sotilaallista suorituskykyä ja yhteensopivuutta. Osallistumista hyödynnetään edelleen kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

Osallistuminen tukee etenkin reserviläisen osaamisen kehittämistä sekä kotimaan puolustuksen että kansainvälisten tehtävien tarpeeseen.

In the service of peace