skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

UNIFIL-operaation suomalais-irlantilainen pataljoona jatkaa Libanonin asevoimien tukemista Ulkoministeriöltä saamallaan 60 000 euron lahjoituksella. Tuki on kahdenvälinen ja se toteutetaan Libanonin asevoimien ja UNIFIL:n strategisen yhteistyöprosessin puitteissa osana suomalais-irlantilaisen pataljoonan sotilas-sotilas yhteistyötä (military-military cooperation, MIMIC).

UNIFIL:n ja Libanonin asevoimien välinen strateginen yhteistyöprosessi, Strategic Dialogue, pyrkii vahvistamaan Libanonin asevoimien kykyä ja kapasiteettia ottaa suurempi vastuu turvallisuuden ylläpidossa Etelä-Libanonissa ja Libanonin aluevesillä. Suomalais-irlantilaisen pataljoonan toteuttamalla tukiprojektilla Libanonin asevoimien Etelä-Litanin sektorin esikuntaan (LAF South Litani Sector Headquarters, SLT HQ) lahjoitettiin rakennusmateriaalia kahteen majoitusparakkiin,  aurinkokennovalaisimia, sähkögeneraattoreita sekä kaasukäyttöisiä liesiä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2236 (2015) ohjaamana.

UNIFIL tavoittelee turvallisen ja vakaan elinympäristön luomista ja ylläpitämistä Etelä-Libanonissa Litanijoen ja sinisen linjan välillä olevalla alueella. Alueen turvallisuus on ensisijaisesti Libanonin asevoimien vastuulla, mutta UNIFIL tukee ja avustaa Libanonin asevoimia tehtävän toteuttamisessa Yhdistyneinen Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1701 (2006) mandaatin mukaisesti.

Nyt toteutettu projekti on jatkoa vuonna 2014 aloitetulle yhteistyölle, jossa Libanonin asevoimille lahjoitettiin majoitus- ja suihkukontteja sekä vesisäiliöitä. Suomalais-irlantilainen pataljoona tekee yhteistyötä Libanonin asevoimien kanssa operatiivisen toiminnan puitteissa päivittäin. Erilaisten tukiprojektien lisäksi pataljoona kouluttautuu ja partioi yhdessä Libanonin asevoimien sotilaiden kanssa.

In the service of peace