skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Maavoimat osallistuu Norjan johtamaan monikansalliseen Cold Response 2016 -harjoitukseen 23.2.–11.3.2016 Keski-Norjassa. Suomalaisen harjoitusjoukon kokonaisvahvuus on yhteensä noin 430 henkilöä, joista suurin osa on Porin prikaatissa Suomen kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen saaneita reserviläisiä.

Pääharjoitusjoukko koostuu Porin prikaatin perustamasta mekanisoidusta jääkäripataljoonasta, jota vahvennetaan ruotsalaisella ja norjalaisella komppanialla. Lisäksi suomalaisia toimii harjoituksen johdon eri tehtävissä sekä monikansallisen prikaatin esikunnassa.

Cold Response 2016 -harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 15 000 sotilasta 14 eri maasta. Maavoimien osallistumisen tavoitteena on harjoitella joukkojen perustamista ja keskittämistä Suomen kriisinhallintakonseptin mukaisesti sekä kehittää joukkojen suorituskykyä vaativissa olosuhteissa ja harjoitustilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Harjoitus on osa Puolustusvoimien normaalia kansainvälistä harjoitustoimintaa. Puolustusvoimat saa harjoituksesta arvokasta kansainvälistä kokemusta kotimaan puolustuksen kehittämiseen sekä yhteistyökokemusta pohjoismaisessa kehyksessä. Suomi on osallistunut Norjassa järjestettävään Cold Response -harjoitukseen aiemmin vuosina 2010 ja 2012.

Harjoitusta on edeltänyt Porin prikaatissa Säkylässä tammikuussa järjestetty valmistava harjoitus, jossa täydennyskoulutettiin reserviläiskuljettajia sekä harjoitettiin Suomen johtamaa monikansallisen pataljoonan esikuntaa.

In the service of peace