skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Palvelukseen lähtievien, siellä olevien ja kotiutuvien rauhanturvaajien läheisten tukitoimintaa ollaan kehittämässä edelleen. Jo nyt läheiset saavat kutsun rotaatiokoulutuksen aikaiseen infotilaisuuteen, johon he osallistuvat itse rauhaturvapalvelukseen lähtevän sotilaan kanssa.

Palveluksessa olevien rauhanturvaajien lähiomaisille järjestetään kaksi kertaa vuodessa läheisten päivä Tampereella. Tilaisuudessa heille kerrotaan eri operaatioden yleistilanteesta ja käsitellään rauhanturvaajan palvelusta läheisten näkökulmasta. Omaisilla on myös mahdollisuus keskustella kansainvälisten asioiden sosiaalikuraattorin kanssa.

Rauhanturvaajaliitto haluaisi järjestää tulevaisuudessa myös alueellisia tiedotustilaisuuksia rauhanturvaajien läheisille. Alueelliset jäsenyhdistykset järjestäisivät varsinaisen tilaisuuden, jota liitto ja puolustusvoimat tukisivat tuottamalla tarvittavat materiaalit. Toivosen mukaan alustavasti on suunniteltu, että Suomen Rauhanturvaajaliittoon kuuluva Oulus Seudun Rauhanturvaajat ry pilotoisi 10.11. Oulussa läheisille tarkoitetun keskustelutilaisuuden Tampereen tilaisuutta lyhyempänä.

– Mikäli kokemukset ovat myönteisiä, toivomme vastaavien keskustelutilaisuuksien laajenevan. Alueellisilla tilaisuuksilla voi olla suuri merkitys läheisten verkottumiselle ja vertaistuelle, ja sitä kautta rauhanturvaajan hyvinvoinnille, sanoo Porin prikaatin henkilöstöosaston apulaisosastopäällikkö majuri Kari Toivonen.

In the service of peace