skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomi asetti miinantorjunta-aluksen ja rannikkojääkäriyksikön NRF-valmiuteen

Merivoimat asettaa Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksen ja Uudenmaan prikaatin rannikkojääkäriyksikön Naton NRF:n täydentävän toiminnan joukkopooliin vuonna 2020.

Naton NRF:n täydentävän toiminnan joukkopooliin osallistumisen tavoitteena on kehittää merivoimien suorituskykyä, yhteensopivuutta sekä valmiutta asettaa yksiköitä merelliseen kriisinhallintaoperaatioon. Osallistuminen on osa sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyjen kehittämistä.

Mahdollinen operaatioon osallistuminen valmiusaikana vaatii aina kriisinhallintalain mukaisen erillisen poliittisen päätöksen. Alus ja joukkoja valmistaudutaan asettamaan operaatioon kansallisesta päätöksestä 60 vuorokaudessa.

Joukkopooliin osallistuminen on osa normaalia Puolustusvoimien kansainvälistä yhteistoimintaa ja Suomi on osallistunut NRF-toimintaan vuodesta 2012 asti. Merivoimien valmiusvuorojen valmistelu on aloitettu keväällä 2018.

NRF-joukkopooliin ilmoitetut yksiköt ja alukset harjoittelevat hyväksytyn suunnitelman mukaan tulevan kevään ja syksyn ajan kansainvälisissä sotilaallisissa harjoituksissa.

Katanpää-luokan aluksella Merivoimat osallistuu Naton merellisen miinantaorjuntaosaston (SNMCMG1) harjoitustoimintaan. Osallistuminen toteutetaan osallistumalla esikuntaupseereilla SNMCMG1:n toimintaan Dynamic Move 20 -harjoituksessa, sekä asettamalla miinantorjunta-aluksen BALTOPS20- ja NOCO20-harjoituksiin.

Uudenmaan prikaatin pääosin reserviläisistä koostama rannikkojääkäriyksikkö osallistuu vuonna 2020 Ruotsin johtamaan Aurora 2020 harjoitukseen.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Kenraali Timo Kivisen joulutervehdys rauhanturvaajille

Suomalaiset rauhanturvaajat

Tänä jouluna neljäsataa suomalaista rauhanturvaajaa palvelee kymmenessä operaatiossa. Kriisinhallintaoperaatioissa te osoitatte osaamistanne ja siten vahvistatte kuvaa puolustuskyvystämme. Suomalainen kohtelee kaikkia kriisin osapuolia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti tilannetta kärjistämättä. Toimintatapamme koetaan luotettavaksi, ihmisläheiseksi ja merkitykselliseksi. Työnne ansiosta kantamanne siniristilippu on arvostettu paikallisten ja muiden kriisinhallintajoukkojen keskuudessa.

Teette arvokasta työtä operaatioalueen turvallisuuden ja paikallisten ihmisten elinmahdollisuuksien hyväksi ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Vaativien olosuhteiden takia muistakaa pitää huolta itsestänne ja palvelustovereistanne. Varautukaa ja harjoitelkaa, jotta pystytte toimimaan vaativissa ja ennakoimattomissa olosuhteissa.

Joulun ja vuodenvaihteen viettäminen operaatiossa on mieleenpainuva kokemus. Läheisten ollessa kaukana paras tuki ja turva operaatiossa ovat palvelustoverit. Heistä on todennäköisesti palveluksen kuluessa tullut läheisiä, osalle jopa elinikäisiä ystäviä. Oman ryhmän, toimiston, partion tai tiimin kanssa onkin hyvä rauhoittua joulun ja vuodenvaihteen viettoon.

Tässä yhteydessä myös henkilökohtaisesti arvokkaimmat ihmiset -perhe, läheiset, sukulaiset ja ystävät - ansaitsevat kiitoksen. Läheisten henkinen tuki on kaikille tärkeää. Läheisenne kantavat tällä hetkellä vastuun niistä koti-Suomen käytännön asioista, joita te olette normaalisti heidän kanssaan jakamassa. Siksi haluan lähettää parhaat kiitokset myös kotijoukoillenne.

Rauhanturvaajat, kiitän teitä kuluneesta vuodesta ja arvokkaasta työstänne yhteisen hyvän eteen. Toivotan teille ja läheisillenne rauhallista joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2020.


Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Timo Kivinen

Suomalaisen kriisinhallintajoukon toimintaa organisoidaan uudelleen Irakissa

Suomalaisen kriisinhallintajoukon toimintaa Irakissa organisoidaan uudelleen vuoden 2020 alusta alkaen. Muutokset toiminnassa ovat osa OIR-operaation (Operation Inherent Resolve) toiminnan uudelleenjärjestelyjä.

CJTF-OIR (Coalition Joint Task Force) on tehnyt päätöksen koulutus- ja suojaustoiminnan päättämisestä suomalaisten käyttämässä monikansallisessa tukikohdassa Irakin keskushallinnon alueella vuoden 2019 lopussa.

Tukikohdassa työskennelleet suomalaiset siirtyvät pääosillaan joulukuun 2019 loppupuolella Kurdistaniin osaksi Erbilissä toimivaa suomalaista joukkoa Kurdistan Training Coordination Centerin (KTCC) alaisuuteen. Suomalaisen suojausjoukkueen tehtävät Irakissa lakkaavat muutoksen myötä, ja suomalaiset jatkavat operaatiossa noin 80 rauhanturvaajalla koulutus-, mentorointi- ja tukitehtävissä.

Suomi on osallistunut Irakin OIR-operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Daeshin vastaista koalitiota. Kesällä 2017 tehtiin päätös laajentaa Suomen osallistumista koskemaan kurdien peshmerga-joukkojen lisäksi myös muita Irakin turvallisuusjoukkoja. Päätöksen mukaisesti Suomi aloitti osallistumisen koulutustoimintaan Pohjois-Irakin kurdien hallinnoiman alueen lisäksi myös muualla Irakin alueella.

Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) aloitti toimintansa Irakin keskushallinnon alueella vuoden 2018 alussa osana kansainvälistä joukkoa. Alueelle siirtyneen suojausjoukon tehtävänä oli vahventaa alueella olevaa monikansallista taisteluosastoa osana tukikohdan suojaus-, lähipuolustus- ja omasuojajärjestelyjä. Suomalaisten toiminta mahdollisti koalition turvallisen toiminnan tukikohdassa ja kohensi Irakin turvallisuusjoukkojen suorituskykyä Daeshin vastaisessa taistelussa.

Vuoden 2018 keväällä suomalaisten painopiste siirrettiin koulutusosaston perustamisen myötä Irakin turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen ja koulutuksen suojaamiseen. Suomalaiset ovat kouluttaneet keväästä 2018 alkaen tukikohdassaan Irakin keskushallinnon alueella noin 750 Irakin asevoimien sotilasta kahdesta eri jalkaväen prikaatista.

Koulutettaville jalkaväkikomppanioille suunnatun koulutuksen pääpaino on ollut taistelussa rakennetulla alueella, taisteluensiavussa, ammunnoissa, C-IED-toiminnassa, ryhmän taistelutekniikassa ja joukkueen taktiikassa. Suomalaisten tehtäviin on myös kuulunut komppanian ja joukkueiden johto-osien koulutus, mentorointi sekä kouluttajakoulutus. Annetun koulutuksen päämääränä on ollut Daeshin vastaisten operaatioiden ja Irakin oman kestävän turvallisuusrakenteen luomisen tukeminen.

Tasavallan presidentin joulutervehdys rauhanturvaajille

Hyvät suomalaiset rauhanturvaajat!

Suomessa hiljennymme joulun viettoon, mutta monissa maissa tilanne on toinen. Saamme päivittäin lukea uutisia konflikteista ja epävakaudesta.
 
Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, vuoropuhelua sekä tekoja rauhan ja vakauden eteen. Kriisien monimutkaisuus ja pitkäkestoisuus vaativat eri alueilla toimivien organisaatioiden ja järjestöjen yhteistyötä. Sotilaiden keskeinen tehtävä on luoda kriisialueelle turvalliset olosuhteet siviilikriisinhallintaa, humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä varten. Rauhanturvaamistehtävänne osoittaa vastuun kantamista kansainvälisestä turvallisuudesta. Tuotte vakautta epävakaisiin olosuhteisiin.
 
Suomalaiset rauhanturvaajat ovat saaneet ansaitusti laajaa kiitosta. Johdonmukainen, ihmisläheinen ja yhteistyöhakuinen työskentelytapa tuo luottamusta ja arvostusta. Puolustusvoimien henkilökunnan, reserviläisten ja siviilihenkilöstön korkea motivaatio ja osaaminen ovat rauhanturvatoimintamme kulmakiviä.
 
Pääosa teistä viettää joulunsa haastavissa olosuhteissa kaukana kotoa. Kiitän teitä kaikkia palveluksestanne kriisinhallintaoperaatioissa sekä työstänne rauhan ja Suomen hyväksi. Toivotan teille ja läheisillenne rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta.


Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

Tutkijat Ylen verkkosivuilla: Suomi on saavuttanut tavoitteensa Afganistanissa

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Charly Salonius-Pasternakin ja oikeustieteen tohtorin Klaus Ilmosen mukaan Suomen omat turvallisuuspoliittiset tavoitteet Afganistanissa on saavutettu, vaikka maan vakauttamiseen pyrkivä laaja kansainvälinen operaatio ei ole vastannut odotuksia. Asiasta uutisoi Yle verkkosivuillaan.

Miesten mukaan Suomi on hankkinut poliittista pääomaa keskeisiin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin. Onnistumisista mainitaan kaksi saavutusta. Suhteita sotilasliitto Natoon ja etenkin Yhdysvaltoihin on vahvistettu ja kehitetty. Osallistuminen on tukenut myös Suomen oman maanpuolustuksen kehittämistä.

Omalle maanpuolustukselle Afganistanista on saatu esimerkiksi koulutusta ja "käytännön harjoitusta" ilmatulenjohtotoiminnassa. Ilmatulenjohtoa on se, kun maavoimien mukana oleva sotilas ohjaa ilmaiskuja kohteisiinsa maavoimien tueksi.

Hyötyä puolustusvoimien koulutukselle on ollut myös yleensä toiminnasta sotaa muistuttavissa olosuhteissa.

Suomalaisia joukkoja on ollut Afganistanissa vuodesta 2002 saakka. Alkuperäinen ISAF-operaatio päättyi vuonna 2015, minkä jälkeen Afganistanin vakauttamista ja sen hallinnon tukemista on yritetty Naton johtamalla Resolute Support -nimisellä operaatiolla. Se jatkuu edelleen, ja Suomesta siinä on mukana noin 60 henkilöä.

Lue koko uutinen Ylen verkkosivuilta.

In the service of peace