skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomi kouluttaa yhdysvaltalaisia sotilaita valmentamaan Afganistanin turvallisuusviranomaisia

Maasotakoulu antaa tykistökoulutusta 30 yhdysvaltalaiselle sotilaalle Tykistökoulussa 16.–21.12.2018. Koulutukseen osallistuvat yhdysvaltalaiset sotilaat toimivat Afganistanissa kansallisen turvallisuusjoukon tykistön kouluttajina. Koulutus perustuu suomalaisten erityisosaamiseen neuvostovalmisteisen 122H63-tykistökaluston (D-30) käytössä.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiutta kouluttaa Afganistanin kansallisen turvallisuusjoukon (ANSF) tykistöä. Koulutukseen kuuluu ase- ja ampumatekninen harjoitus Niinisalon varuskunnassa ja Pohjankankaan ampuma-alueella. Harjoituksessa koulutetaan 122H63-tykin (D-30) ase- ja ampumatarvikkeiden käsittelyä ja käyttöä.

Afganistanin turvallisuusviranomaisten koulutuksella pyritään yhtenäistämään Afganistanin kriisinhallintaan osallistuvien joukkojen toimintatapoja. Koulutustapahtumat vahvistavat osallistuvien maiden välistä yhteistoimintaa erityisesti kriisinhallinnan alalla.

Sotilaiden kouluttaminen on osa Afganistanin kriisinhallintaoperaation Military Advisor Training -ohjelmaa, jonka tavoitteena on Afganistanin turvallisuusrakenteiden pysyvä kehittyminen maan vakauden parantamiseksi.

Ensimmäinen koulutus järjestettiin Suomessa elokuussa 2008. Tämän jälkeen Suomi on kouluttanut satoja ulkomaalaisia tykistökouluttajia Afganistaniin.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuiltaan.

Porin prikaatissa Naton suorituskykyarviointi

Porin prikaatin 1. jääkärikomppania arvioidaan Naton NEL2 (Nato Evaluation 2) suorituskykyarvioinnilla viikolla 48 osana kriisinhallintaharjoitusta.

Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon (SKVJ) kuuluva jääkärikomppania arvioidaan Säkylä - Raasi - Turku - Oripää - Piikajärvi alueella 23.–30.11. järjestettävän kriisinhallintaharjoituksen yhteydessä. Harjoitukseen osallistuu Satakunnan jääkäripataljoonan varusmiehiä sekä henkilökuntaa.

Arvioinnissa mitataan joukon suorituskykyä korkean riskitason kriisinhallintaoperaatiossa.

Arvioinnit suorittaa Naton kouluttama suomalaisista ja kansainvälisistä arvioitsijoista koostuva ryhmä 26.–30.11. Joukon toiminnassa arvioitavia kohteita ovat muun muassa kohteen suojaaminen ja tukikohdan perustaminen, aluevalvonta, etsintäoperaatio sekä jääkärikomppanian hyökkäys.

Harjoituksen tavoitteena on läpäistä CREVAL (Combat Readiness Evaluation) NEL2-arviointi ja harjaannuttaa jääkärikomppaniaa toimimaan NATO-arviointiohjelman mukaisissa tehtävissä. Suomi on ilmoittanut jääkärikomppanian vuodelle 2019 Naton nopean toiminnan joukkojen (NRF) pooliin. Siihen osallistumisen edellytyksenä on NEL2-arvioinnin läpäisy.

Naton standardien mukaan toteutetut arvioinnit ovat osa Maavoimien suunnitelmallista joukkotuotantoa kansainvälisesti yhteensopivien joukkojen tuottamiseksi. Nyt suoritettava NEL2-arviointi on Naton neliportaisen arviointijärjestelmän korkein taso. NEL1-tason arviointi mittaa joukkojen yleistä yhteistoimintakykyä, kun taas SEL2 ja NEL2 -tasot varmistavat yksikön "taisteluvalmiuden" (Combat Readiness) osana monikansallista kokoonpanoa.

Verinen operaatio Kongossa: 7 rauhanturvaajaa kuoli, 10 haavoittui ja yksi katosi

Torstai 15. marraskuuta oli tämän vuoden verisin päivä YK:n rauhanturvaoperaatioille. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan YK:n MONUSCO-operaation rauhanturvaajat olivat suorittamassa yhteistä operaatiota maan hallituksen joukkojen, Forces armées de la République démocratique du Congo (FARC), kanssa maan kapinallista Allied Democratic Forces (ADF) vastaan. YK:n mukaan surmansa saaneista rauhanturvaajista 6 oli Malawista ja yksi Tansaniasta. Operaatiossa sai surmansa myös useita FARC:in taistelijoita sekä tuntematon määrä ADF:n taistelijoita.

Operaatio tehtiin Kididiwessa, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Benistä. Armeijan edustaja on kuvannut Kididiwea kapinallisten päämajaksi ja hänen mukaansa alueella on ollut rajuja taisteluja. Beni ja sen ympärillä olevat kylät ovat kärsineet myös ebola-epidemiasta. Yli 300 ihmistä on saanut tartunnan, heistä kaksi kolmesta on menehtynyt.

Taistelut ovat vaikeuttaneet kansainvälisten terveydenhoitoryhmien työtä merkittävästi, sillä he eivät pääse auttamaan sairaita.

Lokakuun 2014 jälkeen ADS:n kapinalliset ovat tappaneet yli 1 500 ihmistä Benin alueella, jossa tämäkin hyökkäys tapahtui.

Asiasta uutisoi YK verkkosivuillaan.

Suomessa asiasta uutisoivat muun muassa Yle ja Iltalehti.

 

Suomalaisten vahvuus Libanonissa laskee noin 200 sotilaaseen ensi vuoden alusta

Suomalaisten osallistuminen UNIFIL -operaation irlantilais-suomalaisen pataljoonan toimintaan päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä ja toiminta jatkuu osana operaation komentajan reservipataljoonaa (Force Commander’s Reserve, FCR) vuoden 2020 loppuun asti.

Suomi on osallistunut UNIFIL- operaatioon keväästä 2012 alkaen osana irlantilais-suomalaista pataljoonaa, jonka johtovastuussa Suomi toimi vuosina 2012–2016. Toiminnan päättäminen osana irlantilais-suomalaisessa pataljoonaa ja toiminnan jatkaminen osana operaation komentajan reservipataljoonaa linjattiin tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan päätöksellä joulukuussa 2017. Rakenteellinen muutos pitää sisällään Suomen osallistumisen päättämisen irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa sekä esikuntatehtävien lakkauttamisen läntisen sektorin esikunnassa. Vuoden 2019 alusta suomalaisten rauhanturvaajien toiminnan painopiste siirtyy kokonaan operaation komentajan reservipataljoonaan ja suomalaisten vahvuus operaatiossa laskee noin 200 henkilöön.

Suomalaiset päättävät operatiivisen toimintansa irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa keskiviikkona 14. marraskuuta ja toiminnan päätösseremoniat järjestetään 15. marraskuuta. Tukikohtaan jää operatiivisen toiminnan päätyttyä vielä noin 30 henkilön purkuosasto, joka vastaa jäljelle jääneiden materiaalien siirroista ja muista tarvittavista purkutoimenpiteistä. Purkuosaston on tarkoitus poistua tukikohdasta joulukuun puoleen väliin mennessä.

Irlantilais-suomalaisella pataljoonalla on ollut oma vastuualueensa Etelä-Libanonissa. FCR on puolestaan koko UNIFIL -operaation vastuualueella toimiva valmiusosasto, jonka vastuualue kattaa koko operaatioalueen. FCR:n uudessa kokoonpanossa säilyvät ne jääkärikomppanian osat, jotka ovat toimineet osana reservipataljoonaa vuodesta 2017. Lisäksi jääkärikomppaniaa tukemaan perustetaan kansallinen tukielementti, jonka tehtävänä on tukea suomalaista jääkärikomppaniaa huollon ja henkilöstöhallinnon toteuttamisessa sekä johtamisjärjestelmien ylläpidossa.

Suomalaisten kokonaisvahvuus UNIFIL -operaatiossa on ollut keväästä 2017 alkaen noin 340 sotilasta. Vuoden 2019 alusta alkaen Suomen vahvuus operaatiossa laskee noin 200 henkilöön. Suomi on osallistunut irlantilais-suomalaisen pataljoonan toimintaan noin 170 sotilaalla. Osana suomalaista komppaniaa on toiminut noin 30 hengen vahvuinen virolainen joukkue. Keväästä 2017 alkaen Suomi on osallistunut myös operaation ranskalaiseen reservipataljoonaan noin 160 sotilaalla.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Toiminta Irakissa on vakiintunut

Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) on jatkanut koulutustehtäviään vakiintuneesti vuoden 2018 aikana. Suomalaisen joukon tehtävä tukee Yhdysvaltojen johtamaa monikansallista OIR-operaatiota (Operation Inherent Resolve) Daesh-järjestön lyömisessä.

Koulutustehtäviä toteutetaan kahdessa tukikohdassa. Toinen tukikohdista on Irakin keskushallinnon alueella ja toinen Irakin Kurdistanin alueella Erbilin kaupungin läheisyydessä, jossa koulutusta annetaan Kurdistan Training Coordination Centerin (KTCC) johdossa.

Irakin keskushallinnon alueella SKJI:n suojausjoukko aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa osana kansainvälistä joukkoa. Suojausjoukon tehtävänä on vahventaa alueella olevaa monikansallista taisteluosastoa osana tukikohdan suojaus-, lähipuolustus- ja omasuojajärjestelyjä. KTCC Erbilin alaisuudessa toimivan joukon tehtävänä on Kurdistanin turvallisuusviranomaisten kouluttaminen erillisissä koulutustukikohdissa.

Koulutuksen painopiste on siirretty vuoden 2018 alkupuolella Irakin armeijan joukkojen koulutukseen Irakin keskushallinnon alueella. Koulutuksen turvaamiseksi ja joukon omasuojan parantamiseksi alueelle siirrettiin suomalaisten käyttöön elokuussa panssaroituja eteläafrikkalaisia RG32-ajoneuvoja.

Koulutusaiheina Irakin armeijan sotilaille ovat olleet ryhmän puolustus- ja hyökkäystaistelu, taistelu rakennetulla alueella ja ammunnat sekä lääkintäkoulutus. Irakin Kurdistanin alueella koulutuksessa on siirrytty asteittain kohti kouluttajien koulutusta, suomalaisten roolin siirtyessä yhä enemmän mentorointiin. Peshmergojen koulutusaiheina ovat vuoden alusta olleet komppanian taktiikka, tarkka-ammunta ja lääkintäkoulutus.

Vuoden 2018 aikana suomalaiset ovat kouluttaneet 170 Irakin armeijan sotilasta ja 594 Irakin Kurdistanin Peshmerga -sotilasta. Kaiken annettavan koulutuksen päämääränä Irakissa on tukea maata oman kestävän turvallisuusrakenteen luomiseksi.

Turvallisuustilanne

Rintamasotaa Irakin alueella ei enää käydä, mutta turvallisuustilanne Irakissa on edelleen epävakaa. Daesh on toteuttanut iskuja turvallisuusjoukkoja ja siviilejä vastaan epäsymmetriseen sodankäynnin periaatteilla, etenkin Irakin keskushallinnon alueella. Irakin Kurdistanin alueella tilanne on Daeshin osalta tällä hetkellä rauhallisempi, joskin jännittynyt. Turvallisuustilanne Suomalaisen kriisinhallintajoukon osalta Irakissa on säilynyt vakaana. Joukko ei ole joutunut kuluneen vuoden aikana tulenkäytön tai räjähdeiskun kohteeksi, eikä joukon läheisyydessä ole esiintynyt turvallisuuteen liittyviä häiriötilanteita.

Suomi on osallistunut Irakin operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Daeshin vastaista toimintaa. Suomalaisten kouluttajien arvostuksesta kertoo, että yli 70 operaatioon osallistuvan kansakunnan joukosta kuukauden kouluttajaksi valittiin heinäkuussa 2018 pursimies Topi Suomesta.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteinen kokous linjasi 1.6.2018, että Suomen osallistumista Irakin OIR-operaatiossa jatketaan noin 80 sotilaalla 1.1.2019 alkaen vuoden loppuun asti. Osallistuminen sisältää koulutus- ja neuvonantotehtävät Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin osana operaatiota.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.