skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

EUBG korvaa European Challenge-harjoituksen kotimaisella harjoituksella

Suomalaisten joukkojen osallistuminen European Challenge 20 -harjoitukseen Saksassa peruttiin koronatilanteen vuoksi 10.3.2020. Tilanteen arvioinnin jälkeen on kuitenkin päätetty jatkaa harjoittelua noin 130 sotilaan vahvuisella harjoitusjoukolla. Korvaavan harjoituksen johtaa Porin prikaati.

Harjoittelussa hyödynnetään European Challenge 20 -harjoitukseen (EUCH20) laadittua harjoituskehystä ja se toteutetaan Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla 17.3.–1.4.2020. EUCH20:ta varten Saksaan jo siirtynyt 15 hengen valmisteluosasto palasi takaisin Suomeen 13.3. ja aloitti korvaavan harjoituksen valmistelun.

Harjoitukseen osallistuu Suomen EU:n taisteluosastoon sijoitettu henkilöstö sekä Porin prikaatin varusmiehiä. Harjoituksella kehitetään valmiuteen asetettavan suomalaisen EUBG-osaston koulutustasoa ja suorituskykyä. Tavoitteena on saavuttaa vaadittu valmiustaso ennen 1.7.2020 alkavaa valmiusvuoroa.

Palvelusvapaat keskeytetään - myös operatiivista toimintaa rajoitetaan

Puolustusvoimien kriisinhallintaoperaatioiden henkilöstön palvelusvapaiden pitäminen keskeytetään toistaiseksi 16.3.2020 alkaen.

Maavoimien johdossa olevien kriisinhallintaoperaatioiden osalta Maavoimien operaatiopäällikkö päätti asiasta 16.3. Merivoimien Italiassa palvelevan EU:n Sophia -operaation henkilöstön osalta palvelusvapaat on peruttu operaation päätöksellä jo 10.3. alkaen.

Päätösten perusteena ovat COVID19- eli koronaviruksen leviämisen hidastaminen sekä kriisinhallintahenkilöstön operaatio- ja palvelusturvallisuus operaatioalueella.

Vallitsevan tilanteen johdosta useat valtiot ovat asettaneet eriasteisia rajoituksia maahan tulevalle henkilöstölle. Lisäksi kriisinhallintaoperaatiot ovat asettaneet omia rajoituksiaan henkilöstölle, joka palaa kotimaasta operaatioalueille. Käytännössä tämä tarkoittaa paikoin merkittäviäkin viiveitä sotilaiden ja muun henkilöstön palaamiselle takaisin operatiivisiin tehtäviinsä.

Koronavirustartunnan ehkäisemiseksi operaatioalueella voi suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja tai kansallinen vanhin puolestaan rajoittaa suomalaisten toteuttamaa tehtävää operaatioalueella.

- Operaatioiden ensisijainen tehtävä on säilyttää operaatiokykynsä kaikissa olosuhteissa. Tämä sisältää sen, että operaatioissa pyritään kaikin keinoin turvaamaan henkilöstön terveys ja turvallisuus. Tällä päätöksellä pyrimme Suomen osalta vaikuttamaan operaatioiden mahdollisimman häiriöttömään jatkumiseen, toteaa Maavoimien operaatiopäällikkö Rami Saari.

Tällä hetkellä kotimaassa palvelusvapaalla olevat henkilöt palaavat takaisin operaatioalueelle noudattaen matkustamiseen asetettuja rajoitteita.
Palvelusvapaat toteutetaan operaatioissa pääsääntöisesti aina, mikäli operatiivinen tilanne sen sallii. 

- Joitain vapaiden siirtymisiä on joskus ollut, pääasiassa operaatioiden turvallisuustilanteen tai lentoliikenteen rajoitteiden vuoksi. Tämä on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tilanne, joka vaatii meiltä kaikilta sopeutumista niin kotimaassa kuin operaatiossakin, Saari sanoo.

Palvelusvapaiden keskeyttämisen lisäksi viiveisiin ja muutoksiin kriisinhallintahenkilöstön vaihtamisessa operaatioalueilla varaudutaan.

Merivoimien kriisinhallintahenkilöstö EUNAVFOR Sophiassa Roomassa on ohjeistettu turvaamisesta. Palvelusvapaat on peruttu 10.3. alkaen ja yksittäisten henkilöiden Suomeen kotiutumisten osalta noudatetaan varotoimenpiteitä. Roomassa palvelee tällä hetkellä kuusi henkilöä.

EUNAVFOR Sophia -operaatio päättyy 31.3., mutta EU valmistelee Välimerelle uutta Irene -nimistä operaatiota. Suomen osallistumisesta operaatioon enintään kymmenellä henkilöllä.

Suomi peruu osallistumisensa EUBG:n pääsotaharjoitukseen koronaviruksen takia

Maavoimat peruu osallistumisensa European Challenge 20 -harjoitukseen (EUCH20) Saksassa. Maavoimien oli tarkoitus osallistua Euroopan unionin taisteluosaston (EUBG) pääharjoitukseen Wildfleckenin - Hammelburgin alueella 11.–30.3.2020.

Harjoitusalue sijaitsee noin 70–100 kilometrin päässä nyt määritellystä koronaviruksen epidemia-alueesta. Osallistuminen päätettiin perua tilanteen arvioinnin jälkeen.

– Päätimme perua osallistumisemme arvioituamme tilannetta ja epidemian mahdollista laajenemista suunnitellulle harjoitusalueelle tai sen läheisyyteen ennen harjoituksen alkua tai harjoituksen aikana. Emme halua ottaa riskiä, että altistamme sotilaitamme koronavirukselle, toteaa Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari.

Harjoitusalueelle on jo siirtynyt noin 15 henkilön valmisteluosasto, joka palaa takaisin Suomeen. Suomalaista harjoitushenkilöstöä ei ole epidemia-alueella.

Suomesta harjoitukseen oli tarkoitus osallistua yhteensä noin 100 sotilasta. Pääosa joukosta olisi ollut Puolustusvoimien henkilökuntaa ja EUBG:n palveluksessa olevia reserviläisiä. Maavoimat selvittää mahdollisuutta järjestää korvaava harjoitus kotimaassa.

Maavoimat seuraa koronavirustilannetta ja osallistuminen kansainvälisiin harjoituksiin harkitaan tapauskohtaisesti. Harjoitukseen tai koulutustilaisuuteen ei osallistuta, mikäli se toteutetaan epidemia-alueella tai riski alueen laajenemiseen on olemassa.

EU:n taisteluosasto evaluointiharjoitukseen Saksaan

Suomi osallistuu tänä vuonna Itävallan, Kroatian, Irlannin, Tšekin, Alankomaiden, Latvian ja Ruotsin kanssa Saksan johtamaan Euroopan unionin taisteluosastoon (EUBG). Osaston pääharjoitus European Challenge 20 (EUCH20) järjestetään maaliskuussa Saksassa.

Etelä-Saksan alueella Suomesta 29.2.–30.3.2020 pidettävään harjoitukseen osallistuu Suomesta EUBG-valmiuteen asetettava Panssaritiedusteluosasto, esikuntaupseereita sekä kansallinen huolto-osasto. Kokonaisuudessaan suomalaisen harjoitusjoukon vahvuus on noin 100 sotilasta, joista pääosa on reserviläisiä ja loput Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa.

Harjoituskaluston siirrot alkavat 29. helmikuuta mutta pääosa harjoitusjoukon henkilöstöstä siirtyy harjoitusalueelle 11. maaliskuuta alkaen. Kalusto laivataan takaisin Suomeen maaliskuun lopussa.

EUCH20 on evaluointiharjoitus, jonka tarkoituksena on harjoituttaa eri maiden asettamia joukkoja. Tavoitteena on saavuttaa riittävä yhteistoiminta- ja suorituskyky ja arvioida EUBG:n asetettavien joukkojen kykyä eri tehtäviin valmiusvuoroa varten. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 4 000 sotilasta - Suomen lisäksi Saksasta, Itävallasta, Kroatiasta, Irlannista, Tšekistä, Alankomaista, Ruotsista ja Latviasta.

Suomen EU:n taisteluosaston valmiusvuoro alkaa 1.7.2020 ja päättyy vuoden loppuun. Osallistuminen EUBG-toimintaan kehittää ja ylläpitää puolustusvoimien sotilaallista suorituskykyä sekä luo kansainvälistä yhteensopivuutta. Suomalaisen osaston saama koulutus ja osaaminen hyödynnetään myös kansallisen puolustuksen tarpeisiin.

Suomalaiset palasivat arkeen Irakissa - koulutustyö jatkuu normaaliin tapaan

Irakin Operation Inherent Resolve (OIR) -operaatio käynnistää koulutustoiminnan vaiheittain uudelleen Kurdistanissa tilapäisen keskeytyksen jälkeen. Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) jatkaa suunnitelman mukaista peshmerga-joukkojen koulutusta osana operaation Kurdistan Training Coordination Center Erbilin (KTCC) johtamaa koulutustoimintaa maanantaista 27.1.2020 alkaen. Koulutustoiminta oli keskeytettynä tammikuun ensimmäisestä viikosta alkaen.

Suomalainen kriisinhallintajoukko on toiminut alueella kesäkuusta 2015 lähtien antaen koulutus- ja neuvonantotukea Irakin viranomaisille kansainvälisen OIR-operaation osana. Toimintansa aikana SKJI on kouluttanut noin 5 000 Irakin Kurdistanin peshmerga-taistelijaa sekä noin 700 Irakin asevoimien sotilasta.

Operaation alkuvaiheissa suomalaiset keskittyivät sotilaan perustaitojen kouluttamiseen, jotta Irakin viranomaisilla olisi käytettävissään hyvin koulutettuja joukkoja Daishin vastaisiin operaatioihin.  Operaatio on kyennyt vaiheittain siirtämään koulutuksen painopisteen joukkotuotannosta turvallisuusviranomaisten oman koulutuskapasiteetin kehittämiseen. Osana tätä kehitystä suomalaiset ovat siirtäneet jalkaväkikoulutuksen päävastuun paikallisille kouluttajille ja suomalaiset toimivat kurssien paikalliskouluttajien neuvonantajina. Tämän ohella suomalaiset kouluttavat upseereita ja lääkintähenkilöstöä.

Suomalaisten päivittäinen toiminta koostuu koulutuksen suunnittelusta yhdessä paikallisten kouluttajien kanssa, kurssikokonaisuuksien koordinoimisesta sekä koulutuksen toimeenpanosta varsinkin erikoisosaamista vaativilla kursseilla. Operaation tämänhetkisten suunnitelmien mukaan paikallisviranomaiset ovat päävastuussa kaiken koulutuksen antamisesta syksyyn 2020 mennessä.

In the service of peace