skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomalaisten vahvuus Libanonissa laskee noin 200 sotilaaseen ensi vuoden alusta

Suomalaisten osallistuminen UNIFIL -operaation irlantilais-suomalaisen pataljoonan toimintaan päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä ja toiminta jatkuu osana operaation komentajan reservipataljoonaa (Force Commander’s Reserve, FCR) vuoden 2020 loppuun asti.

Suomi on osallistunut UNIFIL- operaatioon keväästä 2012 alkaen osana irlantilais-suomalaista pataljoonaa, jonka johtovastuussa Suomi toimi vuosina 2012–2016. Toiminnan päättäminen osana irlantilais-suomalaisessa pataljoonaa ja toiminnan jatkaminen osana operaation komentajan reservipataljoonaa linjattiin tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan päätöksellä joulukuussa 2017. Rakenteellinen muutos pitää sisällään Suomen osallistumisen päättämisen irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa sekä esikuntatehtävien lakkauttamisen läntisen sektorin esikunnassa. Vuoden 2019 alusta suomalaisten rauhanturvaajien toiminnan painopiste siirtyy kokonaan operaation komentajan reservipataljoonaan ja suomalaisten vahvuus operaatiossa laskee noin 200 henkilöön.

Suomalaiset päättävät operatiivisen toimintansa irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa keskiviikkona 14. marraskuuta ja toiminnan päätösseremoniat järjestetään 15. marraskuuta. Tukikohtaan jää operatiivisen toiminnan päätyttyä vielä noin 30 henkilön purkuosasto, joka vastaa jäljelle jääneiden materiaalien siirroista ja muista tarvittavista purkutoimenpiteistä. Purkuosaston on tarkoitus poistua tukikohdasta joulukuun puoleen väliin mennessä.

Irlantilais-suomalaisella pataljoonalla on ollut oma vastuualueensa Etelä-Libanonissa. FCR on puolestaan koko UNIFIL -operaation vastuualueella toimiva valmiusosasto, jonka vastuualue kattaa koko operaatioalueen. FCR:n uudessa kokoonpanossa säilyvät ne jääkärikomppanian osat, jotka ovat toimineet osana reservipataljoonaa vuodesta 2017. Lisäksi jääkärikomppaniaa tukemaan perustetaan kansallinen tukielementti, jonka tehtävänä on tukea suomalaista jääkärikomppaniaa huollon ja henkilöstöhallinnon toteuttamisessa sekä johtamisjärjestelmien ylläpidossa.

Suomalaisten kokonaisvahvuus UNIFIL -operaatiossa on ollut keväästä 2017 alkaen noin 340 sotilasta. Vuoden 2019 alusta alkaen Suomen vahvuus operaatiossa laskee noin 200 henkilöön. Suomi on osallistunut irlantilais-suomalaisen pataljoonan toimintaan noin 170 sotilaalla. Osana suomalaista komppaniaa on toiminut noin 30 hengen vahvuinen virolainen joukkue. Keväästä 2017 alkaen Suomi on osallistunut myös operaation ranskalaiseen reservipataljoonaan noin 160 sotilaalla.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Toiminta Irakissa on vakiintunut

Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) on jatkanut koulutustehtäviään vakiintuneesti vuoden 2018 aikana. Suomalaisen joukon tehtävä tukee Yhdysvaltojen johtamaa monikansallista OIR-operaatiota (Operation Inherent Resolve) Daesh-järjestön lyömisessä.

Koulutustehtäviä toteutetaan kahdessa tukikohdassa. Toinen tukikohdista on Irakin keskushallinnon alueella ja toinen Irakin Kurdistanin alueella Erbilin kaupungin läheisyydessä, jossa koulutusta annetaan Kurdistan Training Coordination Centerin (KTCC) johdossa.

Irakin keskushallinnon alueella SKJI:n suojausjoukko aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa osana kansainvälistä joukkoa. Suojausjoukon tehtävänä on vahventaa alueella olevaa monikansallista taisteluosastoa osana tukikohdan suojaus-, lähipuolustus- ja omasuojajärjestelyjä. KTCC Erbilin alaisuudessa toimivan joukon tehtävänä on Kurdistanin turvallisuusviranomaisten kouluttaminen erillisissä koulutustukikohdissa.

Koulutuksen painopiste on siirretty vuoden 2018 alkupuolella Irakin armeijan joukkojen koulutukseen Irakin keskushallinnon alueella. Koulutuksen turvaamiseksi ja joukon omasuojan parantamiseksi alueelle siirrettiin suomalaisten käyttöön elokuussa panssaroituja eteläafrikkalaisia RG32-ajoneuvoja.

Koulutusaiheina Irakin armeijan sotilaille ovat olleet ryhmän puolustus- ja hyökkäystaistelu, taistelu rakennetulla alueella ja ammunnat sekä lääkintäkoulutus. Irakin Kurdistanin alueella koulutuksessa on siirrytty asteittain kohti kouluttajien koulutusta, suomalaisten roolin siirtyessä yhä enemmän mentorointiin. Peshmergojen koulutusaiheina ovat vuoden alusta olleet komppanian taktiikka, tarkka-ammunta ja lääkintäkoulutus.

Vuoden 2018 aikana suomalaiset ovat kouluttaneet 170 Irakin armeijan sotilasta ja 594 Irakin Kurdistanin Peshmerga -sotilasta. Kaiken annettavan koulutuksen päämääränä Irakissa on tukea maata oman kestävän turvallisuusrakenteen luomiseksi.

Turvallisuustilanne

Rintamasotaa Irakin alueella ei enää käydä, mutta turvallisuustilanne Irakissa on edelleen epävakaa. Daesh on toteuttanut iskuja turvallisuusjoukkoja ja siviilejä vastaan epäsymmetriseen sodankäynnin periaatteilla, etenkin Irakin keskushallinnon alueella. Irakin Kurdistanin alueella tilanne on Daeshin osalta tällä hetkellä rauhallisempi, joskin jännittynyt. Turvallisuustilanne Suomalaisen kriisinhallintajoukon osalta Irakissa on säilynyt vakaana. Joukko ei ole joutunut kuluneen vuoden aikana tulenkäytön tai räjähdeiskun kohteeksi, eikä joukon läheisyydessä ole esiintynyt turvallisuuteen liittyviä häiriötilanteita.

Suomi on osallistunut Irakin operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Daeshin vastaista toimintaa. Suomalaisten kouluttajien arvostuksesta kertoo, että yli 70 operaatioon osallistuvan kansakunnan joukosta kuukauden kouluttajaksi valittiin heinäkuussa 2018 pursimies Topi Suomesta.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteinen kokous linjasi 1.6.2018, että Suomen osallistumista Irakin OIR-operaatiossa jatketaan noin 80 sotilaalla 1.1.2019 alkaen vuoden loppuun asti. Osallistuminen sisältää koulutus- ja neuvonantotehtävät Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin osana operaatiota.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Afganistanin yleistilanne ei ole merkittävästi parantunut

Yleistilanne Afganistanissa ei ole merkittävästi parantunut kuluvan vuoden aikana ja konfliktin aiheuttamat siviilitappiot ovat olleet edelleen merkittäviä.

Neljän vuoden aikana siviilien kokonaistappioissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Kuitenkin myös positiivista kehitystä on ollut näkyvissä ja Resolute Support -operaation toiminta on jatkunut vuoden 2018 ilman suurempia muutoksia. Koko operaation painopiste on ollut edelleen Afganistanin turvallisuusviranomaisten toiminnan tukemisessa neuvonantotoiminnalla pääasiassa ministeriö- ja armeijakuntatasolla. Kansainvälisen yhteisön tuki ja tarve pitkäjänteiseen sitoutumiseen Afganistanin turvallisuuden edistämiseksi on edelleen välttämätöntä.

YK:n valtuuttama monikansallinen kriisinhallintaoperaatio tukee Afganistanin hallitusta ja paikallisviranomaisia turvallisen toimintaympäristön ylläpitämisessä ja demokraattisten rakenteiden vahvistamisessa.

Historiallinen tulitauko

Muslimien paastokuukauden loppupuolella 11.6.2018 ennen Ramadanin päätösjuhlaa Afganistanin presidentti julisti yksipuolisen tulitauon tarkemmin määrittelemättömäksi ajaksi. Tuolloin Afganistanin turvallisuusjoukot lopettivat taistelutoiminnan jääden käskyn mukaisesti niihin asemiin, joissa olivat tulitauon julistamisen alkaessa. Tulitauko oli aluksi yksipuolinen ja kapinalliset käyttivät tilaisuutta hyväkseen siirtämällä ja ryhmittämällä joukkojaan. Tulitauon alettua Taleban-liike ilmoitti osallistuvansa tulitaukoon kolmipäiväisen juhlan ajaksi.

Juhlan alkaessa Taleban lopetti kaiken taistelutoiminnan turvallisuusjoukkoja vastaan. Talebanin joukkoja saapui kaupunkeihin juhlimaan yhdessä turvallisuusjoukkojen ja sukulaistensa kanssa. Aseet luovutettiin tarkastuspisteille siirryttäessä kaupunkialueille. Juhlan päätyttyä taistelutoiminta Afganistanin turvallisuusjoukkoja kohtaan jatkui. Hallitus jatkoi yksipuolisesti tulitaukoa vielä 30.6.2018 asti.

Kokonaisuutena tulitauko oli historiallinen. Koskaan aikaisemmin Taleban-liike ei ole osallistunut näin laajamittaisesti hallituksen ehdottamiin tulitaukoihin. Kesän tulitauko saanee jatkoa, toivottavasti vielä vuoden 2018 aikana. Resolute Support- operaatio tuki tulitaukoa vähentämällä näkyvyyttään muun muassa minimoimalla siirtymistä edellyttävän neuvonantotoimintansa.

Parlamenttivaalit kansainvälisen mielenkiinnon kohteena

Afganistanin parlamenttivaalit järjestettiin 20.10.2018. Vaaleissa valitaan 249 edustajaa Afganistanin parlamentin alahuoneeseen. Ehdokkaita oli yli 2 500. Viranomaiset ovat luvanneet vaaleista alustavia tuloksia vasta 10. marraskuuta ja lopullisia tuloksia 20. joulukuuta.

Afganistanin turvallisuusviranomaisten ja Resolute Support -operaation tavoitteena oli mahdollistaa vaalien turvallinen ja uskottava toteuttaminen. Äänestäjien rekisteröinti alkoi jo keväällä ja vaalipäivänä rekisteröityjä äänestäjiä oli hieman yli yhdeksän miljoonaa. Se on noin 50 prosenttia maan äänioikeutettujen määrästä. Rekisteröinti ei sujunut täysin ilman epäselvyyksiä, haasteita oli esimerkiksi väärennettyjen henkilötodistusten käytössä sekä rekisteröintipaikkojen, äänestäjien sekä ehdokkaiden turvallisuuden takaamisessa.

Kansainvälisen yhteisö seurasi mielenkiinnolla vaalien onnistumisessa. Vaalien onnistumisella niin järjestelyiden kuin turvallisuuden kannalta on merkittävää vaikutusta vuoden 2019 aikana järjestettävien presidentinvaalien toteutumiseen.

Äänestyspäivänä 20.10. äänestys sujui takkuillen. Suurin osa Afganistanin 21 000 äänestyspaikasta avasi ovensa myöhässä, ja jonotusajat olivat pitkiä. Haasteita oli muun muassa äänestäjien henkilöllisyyden tarkistamisessa biometrisen tunnistusjärjestelmän ongelmien vuoksi. Keskusvaalilautakunta päättikin jatkaa äänestysaikaa noin 250 äänestyspaikalla sunnuntaille. Kaikki jatkoajan saaneet äänestyspaikat eivät kuitenkaan 21.10. avautuneet turvallisuussyistä.

Vaalien järjestäminen oli ponnistus Afganistanin kansalaisyhteiskunnalle. Taleban ja muut kapinalliset ryhmittymät pyrkivät estämään vaalien järjestämisen, mutta vaikutusten voidaan katsoa jääneen pieniksi. Kansalliset turvallisuusviranomaiset onnistuivat turvallisuusjärjestelyissä hyvin, vaikka äänestyspäivän iskuilta ja uhreilta ei vältytty. Arvioiden mukaan väkivaltaisuuksissa varsinaisena vaalipäivän menehtyi noin 3oo henkilöä.

Äänestysvilkkaus oli suurin pääkaupungissa Kabulissa, jossa poliittinen aktiivisuus on suurinta. Arvioiden mukaan noin 4 miljoonaa äänestäjää kävi äänestämässä.

Suomalaisten toiminnan painopiste keskitetään Pohjois-Afganistaniin

Suomi on osallistunut Resolute Support -operaatioon sen perustamisesta vuodesta 2015 lähtien. Suomalainen osasto Afganistanissa keskittyy neuvonantotoimintaan sekä pohjoisella komentoalueella (TAAC-N) että Kabulin alueella. Lisäksi Suomalainen osasto tukee operaatioesikuntaa (RSHQ) toteuttamalla neuvonantajien suojaustehtäviä Kabulin alueella.

Maavoimat valmistelee suojaustoiminnan ja neuvonantotoiminnan painopisteen keskittämistä pohjoiselle komentoalueelle Mazar-el-Sharifiin 2019 alkaen.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Myrsky iski suomalaisten pääleiriin Libanonissa - henkilövahingoilta vältyttiin

Torstaina 25.10.2018 iltapäivällä voimakas myrsky aiheutti materiaalivahinkoja Suomalaisen kriisinhallintajoukon päätukikohdassa Libanonissa. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Voimakas tuuli repi suomalaisten rauhanturvaajien vapaa-ajanviettotilan katon irti. Tapahtumahetkellä rakennuksessa oli ihmisiä, mutta kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Myös tukikohdan toinen rakennus kärsi lieviä vaurioita. Tapahtumapaikka eristettiin välittömästi turvallisuuden varmistamiseksi ja alueella aloitettiin raivaustyöt. Henkilöstöä on ohjeistettu pysymään poissa rakennusten läheisyydestä. Tuhot aiheuttanut tuuli ja rankkasade kestivät noin kymmenen minuuttia.

Sääennusteen mukaan myrskyn odotetaan pahenevan seuraavien tuntien aikana. Irlantilaissuomalainen pataljoona jatkaa operatiivista toimintaansa normaalisti, mutta tukikohdassa oleva henkilöstö on käsketty pysymään sisätiloissa.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Presidentti Niinistölle liiton korkein huomionosoitus

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Suomen Rauhanturvaajaliiton edustajia torstaina 25. lokakuuta Mäntyniemessä. Liiton edustajat luovuttivat presidentille Rauhanturvaajaliiton ansioristin, joka on liiton korkein huomionosoitus.

Presidentti Niinistö kiitti huomionosoituksesta ja totesi, että rauhanturvaajien työtä arvostetaan paljon. Tapaamisessa keskusteltiin Rauhanturvaajaliiton toiminnasta sekä rauhanturvaamisen merkityksestä kansainvälisesti ja Suomen kannalta. 

Rauhanturvaajien ansioristi perustettiin vuonna 1996 ansioituneiden jäsenten sekä liiton toiminnan tukijoiden palkitsemiseksi. 

Asiasta uutisoi Tasavallan presidentin kanslia verkkosivuillaan.