skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Reserviläisille maksetaan puolikas palkka kriisinhallintakoulutuksen ajalta

Puolustusministerin 6.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelevalle reserviläiselle aletaan maksaa kouluttautumisrahaa kansainvälisen osaamisen edistämiseksi 1.1.2020 lukien.

Maksamisen perusteena on hyväksytty koulutus- ja valintatilaisuuden suoritus sekä sitä seuraava suunniteltu sotilaallisen kriisinhallintapalveluksen aloittaminen. Kouluttautumisrahan määrä on 50 prosenttia sotilaallisen kriisihallintapalvelussuhteen alkaessa määrätystä peruspalkkauksesta (254/2006 7 § 1 momentti). Kouluttautumisraha maksetaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.

Palvelussuhteen aikaiset muutokset palkkauksessa eivät muuta kouluttautumisrahan määräytymisperustetta.
Kouluttautumisrahaa ei myöskään suoriteta uudelleen tehtävän taikka operaation vaihtuessa, kun kriisinhallintapalvelussuhde on jatkunut keskeytymättömänä ja käytännössä yhdenjaksoisena.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Puolustusministeriö tiedotti asiasta jo 6.11.2019.

 

Suomalaisille uusi komentaja Libanoniin

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihtoparaati järjestettiin 18.11.2019 Etelä-Libanonissa. Everstiluutnantti Tapio Huhtamella luovutti SKJL:n komentajan tehtävät UNIFIL:n lipun symboloimana uudelle komentajalle, everstiluutnantti Simo Pesulle.

Komentajanvaihdon vastaanotti UNIFIL:n esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Frederic Boucher. Tilaisuuteen osallistuivat kunniavieraina myös Suomen Libanonin suurlähettiläs Tarja Fernandez sekä FCR:n (Force Commander Reserve) juuri vaihtunut komentaja, eversti Philippe Gennequin.

Paraatitervehdyksessään prikaatikenraali Boucher osoitti kiitoksensa suomalaisten ja ranskalaisten kaikilla osa-alueilla syventyneelle ja tiivistyneelle kumppanuudelle. Toimintatapoja suomalaisten ja ranskalaisten välillä on sovitettu yhteen esimerkiksi lisäämällä yhteisiä partioita ja harjoituksia niin ryhmä- kuin komppaniatasolla sekä toteuttamalla libanonilaisia tukevia CIMIC-projekteja. Yhteistoimintaa on lisätty myös kansallisten tukielementtien välillä huoltoon, logistiikkaan ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

Syventynyt yhteistyö näkyy paitsi tehokkaana ammatillisena yhteistyönä mutta myös yhteisinä vapaa-ajan aktiviteetteina sekä urheilukilpailuina. Toimintatapojen yhteensovittamisen suhteen työtehtävien ulkopuolella yhdessä vietetty aika on opettanut ymmärtämään kulttuuria molemmin puolin ja synnyttänyt ystävyyssuhteita.

Everstiluutnantti Tapio Huhtamella luovutti komentajan tehtävät eteenpäin luottavaisin mielin.

- Toimiminen kriisinhallintajoukon komentajana on ollut äärimmäisen opettava ja kokonaisvaltaisesti monipuolinen tehtävä, eräänlainen näköalapaikka. Olen ylpeä Suomen mallista, jossa reserviläiset ja puolustusvoimien henkilöstö tekevät töitä yhdessä. Se on osoittanut toimivuutensa myös UNIFIL-operaatiossa.

- Haluan osoittaa kiitokseni koko SKJL:lle Libanonin hyväksi tehdystä työstä sekä toivottaa kaikille rauhanturvaajille menestystä tulevissa tehtävissään, Huhtamella kiteyttää.

Uusi komentaja, everstiluutnantti Simo Pesu esitti kiitoksensa aiemmalle rotaatiolle tunnollisesta palveluksesta: "on ilo aloittaa puhtaalta pöydältä".

- Odotan yhteistyön kehittyvän erittäin kansainvälisessä operaatiossa sekä Suomen ja Ranskan välisen jo vakiintuneen yhteistyön syventyvän entisestään. Pyrkimyksenä on erityisesti vahvistaa suomalaisista vallitsevaa positiivista kuvaa UNIFIL:ssa ja Libanonissa sekä laajentaa Suomen näkyvyyttä kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

Suomi on osallistunut UNIFIL – operaatioon vuodesta 1982 lähtien kolmella eri aikakaudella. Vuoden 2020 alkaessa suomalaiset ovat tehneet kriisinhallintatyötä Etelä-Libanonissa jo viidellä eri vuosikymmenellä. Rauhanturvaajillamme on takanaan pitkä historia Libanonissa, minkä aikana suomalaiset ovat vakiinnuttaneet roolinsa luotettavana ja yhteistyökykyisenä kumppanina. Tämä näkyy UNIFIL – operaation muiden kansallisuuksien sekä Libanonin asevoimien osoittamana arvostuksena suomalaisten tekemää työtä kohtaan.

Suomen nykyinen mandaatti operaatiossa ulottuu vuoden 2020 loppuun. Operaatiossa palvelee tällä hetkellä yhteensä 200 suomalaista rauhanturvaajaa eri tehtävissä jääkärikomppaniassa, kansallisessa tukielementissä sekä esikuntaupseereina.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

IL: Suomalaisten kouluttamien Irakin peshmergasotilaiden laajamittaisesta siirtymisestä Syyriaan ei ole merkkejä

Puolustusministeriö on vahvistanut Iltalehdelle, että suomalaiset jatkavat kurditaistelijoiden kouluttamista Irakin autonomisessa Kurdistanissa. Suomalaiset jatkavat myös Irakin keskushallinnon joukkojen kouluttamista.

Irakissa on tällä hetkellä noin 80 suomalaista sotilasta, joista valtaosa toimii koulutus- ja huoltotehtävissä. Alueella palvelee myös suomalaisia esikuntaupseereita.

Julkisuudessa on spekuloitu, osallistuvatko suomalaisten kouluttamat Irakin kurdit Syyriassa taisteluihin Turkkia vastaan. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että suomalaisten kouluttamia peshmergasotilaita olisi siirtynyt Syyriaan, ainakaan kovin laajamittaisesti.

Lue tästä koko Iltalehden juttu.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vierailee Libanonissa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) vierailee Libanonissa 14.-17.10.2019.  Vierailun aikana hän tapaa YK:n monikansalliseen UNIFIL -operaatioon osallistuvia suomalaisia rauhanturvaajia sekä tutustuu joukon toimintaan ja palvelusolosuhteisiin.

Matkan aikana ministerin on määrä tavata myös Libanonin puolustusministeri Elias Bou Saab sekä UNIFIL-operaation komentaja, kenraalimajuri Stefano G Del Coli.

Matkaohjelmaan sisältyy lisäksi mm. seppeleenlasku kaatuneiden suomalaisten rauhanturvaajien muistomerkille Suomen tukikohdassa.

Kriisinhallintaoperaatio UNIFIL käynnistyi Libanonissa vuonna 1978 ja sen tehtävänä on luoda alueelle vakautta ja turvaa. Suomi on osallistunut operaatioon jo neljällä vuosikymmenellä: vuosina 1982-2001, 2006-2007 ja jälleen vuodesta 2012 alkaen. Libanonissa työskentelee tällä hetkellä noin 200 suomalaista rauhanturvaajaa.

Suomi osallistuu operaatioon osana ranskalaista komentajan reservipataljoonaa (Force Commander Reserve). Operaation keskeisimmät tehtävät ovat Libanonin ja Israelin välillä kulkevan vetäytymislinjan valvonta, Libanonin asevoimien tukeminen sekä maan väestön avustaminen.

Vierailun isäntänä toimii suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja, everstiluutnantti Tapio Huhtamella.

Asiasta tiedotti Puolustusministeriö verkkosivuillaan.

Suomalaiset kouluttavat lääkintämiehiä Irakissa

Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa aloitti syyskuun lopussa lääkintäkurssien järjestämisen paikallisille turvallisuusviranomaisille Kurdistanissa.

Ensimmäistä kertaa pidettävän MEDIC-kurssin tavoitteena on tuottaa lääkintämiehiä, jotka kykenevät kouluttamaan taistelulääkintää ja ensiaputaitoja omille joukoilleen.

Kouluttajina toimivat suomalainen sotilaslääkäri sekä kolme suomalaista sairaanhoitajaa. Kurssin kesto on seitsemän viikkoa, ja sen aikana opiskellaan lääkintämiehen perustaitoja. Kurssin aikana perehdytään sairauksien leviämisen ennaltaehkäisyyn, joukon kenttähygienian parantamiseen sekä taistelukyvyn ylläpitämiseen kuumissa olosuhteissa. Kenttälääkinnässä keskitytään henkeä pelastavin ensiaputoimenpiteisiin, kuten massiivisen verenvuodon hallintaan, potilaan tutkimiseen ja hoitamiseen taistelutilanteessa sekä nopeaan evakuointiin.

Lääkintäkurssi koostuu teorialuennoista, hoitotoimenpiteiden käytännön harjoitteista sekä asteittain vaikeutuvista soveltavista tehtävistä. Joukon suorituskykyä mitataan kurssin lopussa järjestettävällä päätösharjoituksella, jossa jalkaväkiryhmiin sijoitetut lääkintämiehet suorittavat soveltavia lääkinnällisiä tehtäviä.

Kurssin jälkeen koulutettavat pystyvät antamaan taisteluensiapua sekä tekemään henkeä pelastavat toimenpiteet todellisissa taistelutilanteissa. Kurssin käyneet peshmergat pystyvät myös viemään lääkinnän tietotaitoa eteenpäin oman joukkonsa sisällä. MEDIC-kurssit ovat jatkumoa suomalaisten vuodesta 2015 lähtien pitämille jalkaväki- ja johtajakoulutuksen kursseille Kurdistanissa ja Pohjois-Irakissa.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.