skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomalaiset rauhanturvaajat välikohtauksessa Libanonissa - ei henkilövahinkoja

UNIFIL-operaatioon osallistuvat suomalaiset rauhanturvaajat olivat maanantaina 25. toukokuuta suorittamassa partiointitehtävää toimialueellaan Etelä-Libanonissa, kun paikallinen väkijoukko pysäytti partion etenemisen noin kello 18.30.

Partion liike estettiin sulkemalla tie ajoneuvoilla. Paikallinen väkijoukko käyttäytyi partiota kohtaan uhkaavasti heittäen kiviä ajoneuvoja kohti ja rikkoen ajoneuvojen sivupeilejä. Havaintojen perusteella väkijoukossa ammuttiin myös muutamia laukauksia käsiaseella. Laukauksista yksi osui suomalaisen partion ajoneuvoon. 

Suomalaiset pääsivät irtaantumaan tilanteesta työntämällä panssaroiduilla partioajoneuvoilla tien sulkeneet autot pois ajoväylältä. Tilanteessa rauhanturvaajat eivät poistuneet ajoneuvoista, eivätkä he käyttäneet aseellista voimaa paikallista väkijoukkoa kohtaan.

Partio siirtyi tilanteesta irtaantumisen jälkeen läheiselle UNIFIL:n tarkkailupisteelle. Myös tarkkailupisteen ulkopuolelle kerääntyi uhkaavasti käyttäytyvää väkijoukkoa. Tilanne rauhoittui ja paikallinen väkijoukko hajaantui Libanonin armeijan joukon (Lebanese Armed Forces, LAF) saavuttua paikalle. Suomalainen partio palasi kotitukikohtaansa LAF:n saattamana maanantai-iltana noin kello 22.00.

Kahdentoista henkilön vahvuinen suomalaispartio oli liikkeellä kolmella panssaroidulla ajoneuvolla. Partiointitehtävään ei osallistunut muiden kansallisuuksien rauhanturvaajia. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja suomalaiselle partiolle eikä liikkeen estäneelle joukolle, mutta kummankin osapuolen ajoneuvot kärsivät lieviä vahinkoja. Syytä välikohtaukselle ei tiedetä.

Suomi osallistuu YK:n monikansalliseen UNIFIL-operaatioon (United Nations Interim Force In Lebanon, UNIFIL) osana ranskalaista komentajan reservipataljoonaa (Force Commander Reserve, FCR).

UNIFIL-operaatio on perustettu 1978. Suomi on osallistunut operaatioon neljällä vuosikymmenellä; 1982–2001, 2006–2007 ja vuodesta 2012 lähtien. Tällä hetkellä operaatiossa palvelee noin 200 suomalaista.

Irakissa uudelleenorganisointi - noin 30 suomalaista ei enää palaa operaatioalueelle

Operation Inherent Resolve -operaatio (OIR) on kevään aikana organisoinut toimintaansa uudelleen. Operaation komentajan ohjauksen perusteella joukkoja on vähennetty ja niiden tehtäviä on sopeutettu operaatioalueella, koska koulutustoiminnan jatkaminen ei toistaiseksi ole ollut mahdollista alueen turvallisuustilanteesta ja COVID-19-pandemiasta johtuen. Toiminnan uudelleenkäynnistymisen arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan loppukesästä.

Samaan ajankohtaan ajoittuu myös operaation siirtyminen uudelleenorganisoinnin seurauksena uuteen kokoonpanoon. Operaation tekemistä päätöksistä johtuen myös Suomalaisen kriisinhallintajoukon kokoonpanoon tulee muutoksia kesällä. Osa nykyisistä suomalaisten tehtävistä Irakissa lakkaa, ja joitakin uusia tehtäviä perustetaan. Uuden kokoonpanon mukainen joukko aloittaa toimialueella tehtävänsä elokuussa.

Edellä mainittujen syiden johdosta Maavoimat joutuu sopeuttamaan suomalaisen henkilöstön määrää tulevassa organisaatiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 30 henkilön osalta kriisinhallintapalvelus tullaan päättämään etupainoisesti Pääesikunnan tekemän päätöksen perusteella 22.5.2020. Päätös koskee osaa operaation henkilöstöstä, joka on ollut kotiutettuna kotimaassa tilapäisesti 1.4.2020 alkaen COVID19 -pandemiasta johtuen. Palvelussuhteensa päättävä henkilöstö ei enää palaa operaatioalueelle.

Palvelussuhteen päättäminen perustuu lakiin sotilaallisesta kriisinhallinnasta osallistumisen supistamisen johdosta sekä COVID-19-pandemian aiheuttamista toimenpiteistä operaatiossa.

Lue myös:

Pääosa Irakissa palvelevista suomalaisista kotiutetaan operaatiosta tilapäisesti

Koronasta huolimatta Suomi aikoo pitää joukkonsa EU:n kriisinhallintaoperaatioissa

Koronapandemia on laittanut kaiken muun asian lisäksi myös kriisinhallintaoperaatioiden tulevaisuuden ja keston uuteen mietintään. Asia oli esillä EU-maiden puolustusministerien epävirallisessa kokouksessa 6. huhtikuuta.

-Kokouksen keskeinen viesti oli, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta jäsenmaiden toivottiin pysyvän sitoutuneina EU:n sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin, eikä joukkoja tulisi vetää pois operaatioista. Näin taataan se, etteivät operaatiot tai henkilöstön turvallisuus vaarannu, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi Lännen Medialle.

Kaikkosen mukaan Suomi ei aio tämän hetkisten tietojen mukaan vetää joukkojaan pois operaatioista.

-EU:n sotilasoperaatiot jatkuvat edelleen tietyn rajoittein. Muun muassa koulutusoperaatioiden kaikki kouluttaminen on keskeytetty ja neuvonanto supistettu minimiin.

Kaikkonen pitää tärkeänä, että heti kun kriisi hellittää, niin operaatiot voivat jälleen toimia täysissä voimissa.

Tällä hetkellä EU:lla on käynnissä viisi sotilaallista operaatiota. Niistä osa on koulutusoperaatioita.

EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioita on menossa 11 kappaletta

Asiasta uutisoivat Lännen Median lehdet, muun muassa Turun Sanomat ja Satakunnan Kansa verkkosivuillaan.

EUBG-osaston harjoitus kehitti suorituskykyä ja yhteistoimintaa

Suomen EU:n taisteluosasto (EUBG) korvasi Saksassa pidettäväksi suunnitellun, mutta koronatilanteen vuoksi perutun European Challenge 20 -harjoituksen kotimaan harjoituksella maaliskuun lopussa. Kyseessä oli evaluointiharjoitus, jonka tarkoituksena oli arvioida EUBG:hen asetettavan joukon kyky eri tehtäviin tulevaa valmiusvuoroa varten.

Harjoitus toteutettiin 17.–31. maaliskuuta joustavasti Saksan harjoitukseen laadittua harjoituskehystä ja suunnitelmaa noudattaen. Aluksi harjoitustoimintaa oli Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla, mutta hallituksen päätettyä Uudenmaan rajojen sulkemisesta, Uudenmaan osaharjoituksen toiminnot siirrettiin kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen alueelle. Muutoksista huolimatta harjoitus täytti sille asetetut tavoitteet täysin ja sen aikana toteutettu evaluointi läpäistiin.

Suomesta EUBG-valmiuteen asetetaan Panssaritiedusteluosasto, joka on tällä korvaavalla kotimaan harjoituksella saavuttanut riittävän toimeenpano- ja suorituskyvyn sekä osoittanut lisäksi valmiutensa reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti ja yhteistoiminnassa. Näin ollen joukko on asetettavissa EUBG-valmiuteen 1.7.2020 alkaen.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Pääosa Irakissa palvelevista suomalaisista kotiutetaan operaatiosta tilapäisesti

Suomalaisen kriisinhallintajoukon pääosa kotiutetaan Irakista tilapäisesti. Kaikkiaan kotimaahan palaa noin 50 henkilöä, pääosin koulutushenkilöstöä. Operaatioalueelle jää noin 20 hengen vahvuinen osasto, jonka tehtävänä on suunnitella operaation tulevaa toimintaa OIR -operaation käskyjen mukaisesti. 

Koronaviruksen leviämiseen liittyvien varotoimenpiteiden johdosta kotimaahan palaavat jäävät suoraan karanteeniin saavuttuaan Suomeen. Maavoimat vastaa operaation toimeenpanosta ja siten myös kotiuttamisesta sekä operaatioalueelle paluusta. Kotiuttaminen toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Nyt kotiutettavien suomalaisten on suunniteltu jatkavan toimintaa operaatiossa koulutustauon jälkeen, kun tilanne operaatioalueella sen mahdollistaa. 

Operaation tämänhetkisten suunnitelmien mukaan paikallisviranomaiset ovat päävastuussa kaiken koulutuksen antamisesta syksyyn 2020 mennessä. OIR -operaation koulutuksen painopiste on ollut muutoksessa yksittäisen sotilaan perustaitojen kouluttamisesta Irakin turvallisuusviranomaisten oman koulutuskapasiteetin kehittämiseen. Osana tätä kehitystä suomalaiset ovat siirtäneet jalkaväkikoulutuksen päävastuun paikallisille kouluttajille ja suomalaiset toimivat kurssien paikalliskouluttajien neuvonantajina.

Suomalainen kriisinhallintajoukko on toiminut alueella kesäkuusta 2015 lähtien antaen koulutus- ja neuvonantotukea Irakin viranomaisille. Toimintansa aikana SKJI on kouluttanut noin 5 000 Irakin Kurdistanin peshmerga-taistelijaa sekä noin 700 Irakin asevoimien sotilasta.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.