skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Irakissa uudelleenorganisointi - noin 30 suomalaista ei enää palaa operaatioalueelle

Operation Inherent Resolve -operaatio (OIR) on kevään aikana organisoinut toimintaansa uudelleen. Operaation komentajan ohjauksen perusteella joukkoja on vähennetty ja niiden tehtäviä on sopeutettu operaatioalueella, koska koulutustoiminnan jatkaminen ei toistaiseksi ole ollut mahdollista alueen turvallisuustilanteesta ja COVID-19-pandemiasta johtuen. Toiminnan uudelleenkäynnistymisen arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan loppukesästä.

Samaan ajankohtaan ajoittuu myös operaation siirtyminen uudelleenorganisoinnin seurauksena uuteen kokoonpanoon. Operaation tekemistä päätöksistä johtuen myös Suomalaisen kriisinhallintajoukon kokoonpanoon tulee muutoksia kesällä. Osa nykyisistä suomalaisten tehtävistä Irakissa lakkaa, ja joitakin uusia tehtäviä perustetaan. Uuden kokoonpanon mukainen joukko aloittaa toimialueella tehtävänsä elokuussa.

Edellä mainittujen syiden johdosta Maavoimat joutuu sopeuttamaan suomalaisen henkilöstön määrää tulevassa organisaatiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 30 henkilön osalta kriisinhallintapalvelus tullaan päättämään etupainoisesti Pääesikunnan tekemän päätöksen perusteella 22.5.2020. Päätös koskee osaa operaation henkilöstöstä, joka on ollut kotiutettuna kotimaassa tilapäisesti 1.4.2020 alkaen COVID19 -pandemiasta johtuen. Palvelussuhteensa päättävä henkilöstö ei enää palaa operaatioalueelle.

Palvelussuhteen päättäminen perustuu lakiin sotilaallisesta kriisinhallinnasta osallistumisen supistamisen johdosta sekä COVID-19-pandemian aiheuttamista toimenpiteistä operaatiossa.

Lue myös:

Pääosa Irakissa palvelevista suomalaisista kotiutetaan operaatiosta tilapäisesti

Koronasta huolimatta Suomi aikoo pitää joukkonsa EU:n kriisinhallintaoperaatioissa

Koronapandemia on laittanut kaiken muun asian lisäksi myös kriisinhallintaoperaatioiden tulevaisuuden ja keston uuteen mietintään. Asia oli esillä EU-maiden puolustusministerien epävirallisessa kokouksessa 6. huhtikuuta.

-Kokouksen keskeinen viesti oli, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta jäsenmaiden toivottiin pysyvän sitoutuneina EU:n sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin, eikä joukkoja tulisi vetää pois operaatioista. Näin taataan se, etteivät operaatiot tai henkilöstön turvallisuus vaarannu, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi Lännen Medialle.

Kaikkosen mukaan Suomi ei aio tämän hetkisten tietojen mukaan vetää joukkojaan pois operaatioista.

-EU:n sotilasoperaatiot jatkuvat edelleen tietyn rajoittein. Muun muassa koulutusoperaatioiden kaikki kouluttaminen on keskeytetty ja neuvonanto supistettu minimiin.

Kaikkonen pitää tärkeänä, että heti kun kriisi hellittää, niin operaatiot voivat jälleen toimia täysissä voimissa.

Tällä hetkellä EU:lla on käynnissä viisi sotilaallista operaatiota. Niistä osa on koulutusoperaatioita.

EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioita on menossa 11 kappaletta

Asiasta uutisoivat Lännen Median lehdet, muun muassa Turun Sanomat ja Satakunnan Kansa verkkosivuillaan.

EUBG-osaston harjoitus kehitti suorituskykyä ja yhteistoimintaa

Suomen EU:n taisteluosasto (EUBG) korvasi Saksassa pidettäväksi suunnitellun, mutta koronatilanteen vuoksi perutun European Challenge 20 -harjoituksen kotimaan harjoituksella maaliskuun lopussa. Kyseessä oli evaluointiharjoitus, jonka tarkoituksena oli arvioida EUBG:hen asetettavan joukon kyky eri tehtäviin tulevaa valmiusvuoroa varten.

Harjoitus toteutettiin 17.–31. maaliskuuta joustavasti Saksan harjoitukseen laadittua harjoituskehystä ja suunnitelmaa noudattaen. Aluksi harjoitustoimintaa oli Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla, mutta hallituksen päätettyä Uudenmaan rajojen sulkemisesta, Uudenmaan osaharjoituksen toiminnot siirrettiin kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen alueelle. Muutoksista huolimatta harjoitus täytti sille asetetut tavoitteet täysin ja sen aikana toteutettu evaluointi läpäistiin.

Suomesta EUBG-valmiuteen asetetaan Panssaritiedusteluosasto, joka on tällä korvaavalla kotimaan harjoituksella saavuttanut riittävän toimeenpano- ja suorituskyvyn sekä osoittanut lisäksi valmiutensa reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti ja yhteistoiminnassa. Näin ollen joukko on asetettavissa EUBG-valmiuteen 1.7.2020 alkaen.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Pääosa Irakissa palvelevista suomalaisista kotiutetaan operaatiosta tilapäisesti

Suomalaisen kriisinhallintajoukon pääosa kotiutetaan Irakista tilapäisesti. Kaikkiaan kotimaahan palaa noin 50 henkilöä, pääosin koulutushenkilöstöä. Operaatioalueelle jää noin 20 hengen vahvuinen osasto, jonka tehtävänä on suunnitella operaation tulevaa toimintaa OIR -operaation käskyjen mukaisesti. 

Koronaviruksen leviämiseen liittyvien varotoimenpiteiden johdosta kotimaahan palaavat jäävät suoraan karanteeniin saavuttuaan Suomeen. Maavoimat vastaa operaation toimeenpanosta ja siten myös kotiuttamisesta sekä operaatioalueelle paluusta. Kotiuttaminen toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Nyt kotiutettavien suomalaisten on suunniteltu jatkavan toimintaa operaatiossa koulutustauon jälkeen, kun tilanne operaatioalueella sen mahdollistaa. 

Operaation tämänhetkisten suunnitelmien mukaan paikallisviranomaiset ovat päävastuussa kaiken koulutuksen antamisesta syksyyn 2020 mennessä. OIR -operaation koulutuksen painopiste on ollut muutoksessa yksittäisen sotilaan perustaitojen kouluttamisesta Irakin turvallisuusviranomaisten oman koulutuskapasiteetin kehittämiseen. Osana tätä kehitystä suomalaiset ovat siirtäneet jalkaväkikoulutuksen päävastuun paikallisille kouluttajille ja suomalaiset toimivat kurssien paikalliskouluttajien neuvonantajina.

Suomalainen kriisinhallintajoukko on toiminut alueella kesäkuusta 2015 lähtien antaen koulutus- ja neuvonantotukea Irakin viranomaisille. Toimintansa aikana SKJI on kouluttanut noin 5 000 Irakin Kurdistanin peshmerga-taistelijaa sekä noin 700 Irakin asevoimien sotilasta.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Rauhanturvaajat eristämään Uudenmaan lääniä - "Faittereille tsekkari on kuin toinen koti"

Hölkkärin aseellisen siiven komentaja, saunamajuri Tom Streng on rientänyt hallituksen avuksi karanteeniasioihin liittyen. Saunottuaan pitkään eri ministereiden kanssa ilmavoimien tukikohdassa Lemmenjoella, Streng sai ulkoministeriltä kutsun saapua valtioneuvoston linnaan saamaan lisäohjeita. Valitettavasti Uudenmaan eristys johti lopulta siihen, että saunamajuri neuvotteli ulkoministerin kanssa Uudenmaan rajalla huutoetäisyydellä. Neuvottelujen lopputulos on se, että rauhanturvaajat korvaavat varusmiesten käytön Uudenmaan eristämistoimenpiteissä.

Asiaa perustellaan sillä, että tuhansilla rauhanturvaajilla on vuosikymmenten kokemus checkpointeilla toimimiseen.

-Päivänselvä juttu, faittereille tsekkari on kuin toinen koti, toteaa saunamajuri Streng 1. huhtikuuta julkaistussa lähes suorassa Maikkarin haastattelussa.

Neuvotteluista on tihkunut julkisuuteen vain vähän tietoa, mutta tiettävästi ainakin kahden kaljan säännöstä väännettiin pitkään ja hartaasti.

-Pitkään siitä väännettiin, ja ratkaisu on se, että ei meillä ole mitään kahden kaljan sääntöä. Asialliset hommat hoidetaan ja sen jälkeen ollaan kuin ellun kanat, toteaa Streng.

Operaatio on yksinkertaisuudessaan nerokas. Uudenmaan ympärille muodostetaan muun muassa lähi-idästä tuttu blue line, jota rauhanturvaajat tottuneesti valvovat. Tällä kertaa blue linea eivät valvo vain sinibaretit. Baretin värillä ei ole väliä. Pääasia on, että palvelukseen saapuvalla miehellä tai naisella on kokemusta rauhanturvaamisesta. Melkein-miehet karsitaan pois jo operaation perustamiskeskuksessa, joka sijaitsee Oripään Shellillä.

Operaation johto on jo julkaistu, mutta se on osittain vielä hämärän peitossa. Saunamajurin lisäksi piruntorjuntaupseerina toimii Bosniastakin tuttu Puukko-Pekka, joka on luvannut takoa jokaiselle rauhanturvaajalle pistimet. Mies viipottaa pitkin operaatioaluetta kannettava ahjo mukanaan. Vääpelinä toimii Pasi "Soppa" Soikkeli, joka on jo nähty virittelevän soppatykkiä Uudenmaan rajalla.

Kaikkia Suomen rauhanturvaajia, poislukien Uudenmaan sisäpuolella olevia faittereita, pyydetään saapumaan Oripään lentokentälle 1.4. kello 11. Kokoontumisrajoituksista johtuen kokoontuminen suoritetaan avojonossa 5 metrin välein korkeassa polviasennossa.

Uudenmaan eristysrenkaan sisäpuolella olevat rauhanturvaajat kokoontuvat Hyvinkään pesäpallostadionilla. Eristysrenkaan sisäpuolista toimintaa johtaa Mikko Palosvirta, joka toimii myös operaation palontorjuntaupseerina. Huollossa tukeudutaan Hyvinkään Tahkon pesiskioskin grillimakkaroihin. Hyvinkään porukkaa koskevat samat kokoontumisrajoitukset kuin Oripään sakkia.