skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on pyytänyt Ulkopoliittista instituuttia (UPI) tekemään selvityksen Suomen osallistumisesta Afganistanin kriisinhallinta-, vakauttamis-, jälleenrakennus- ja kehitystoimiin sekä humanitaarisiin tukitoimiin vuosien 2001–2021 aikana.

Pyyntöön perustuen Ulkopoliittinen instituutti tuottaa laajan Afghanistan-selvityksen ajalla 15.12.2021–15.12.2022. Selvityksen lähtökohtana huomioidaan Suomen kokonaisvaltainen lähestymistapa kriiseihin ja konflikteihin sekä kansallisesti että osana EU:n yhdennettyä lähestymistapaa. Selvitys tarkastelee tämän lähestymistavan rakentumista ja toteutumista Afganistanin kontekstissa.

UPIn selvitys keskittyy tarkentamaan kokonaiskuvaa paitsi Suomen osallistumisesta myös siitä, miten kokonaistukeen ja sen osa-alueisiin osallistumista perusteltiin. Lisäksi selvitetään, minkälaisiin muutosteorioihin eri osallistumisen muodot pohjautuivat, millaisia tavoitteita asetettiin ja millaisia muutoksia näissä tapahtui.

Selvityksen luonne on myös tulevaisuusorientoitunut. Tarkastelun keskiössä ovat Afganistanista rakennettavissa olevat opetukset ja niiden soveltaminen Suomen tuleviin osallistumistarpeisiin sekä mahdollisuuksiin ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kriisi- ja konfliktitilanteissa.

Linkki ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjaan 10.11.2021.

Asiasta tiedotti Ulkopoliittinen instituutti verkkosivuillaan.

In the service of peace