skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Puolustusministerin 6.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelevalle reserviläiselle aletaan maksaa kouluttautumisrahaa kansainvälisen osaamisen edistämiseksi 1.1.2020 lukien.

Maksamisen perusteena on hyväksytty koulutus- ja valintatilaisuuden suoritus sekä sitä seuraava suunniteltu sotilaallisen kriisinhallintapalveluksen aloittaminen. Kouluttautumisrahan määrä on 50 prosenttia sotilaallisen kriisihallintapalvelussuhteen alkaessa määrätystä peruspalkkauksesta (254/2006 7 § 1 momentti). Kouluttautumisraha maksetaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.

Palvelussuhteen aikaiset muutokset palkkauksessa eivät muuta kouluttautumisrahan määräytymisperustetta.
Kouluttautumisrahaa ei myöskään suoriteta uudelleen tehtävän taikka operaation vaihtuessa, kun kriisinhallintapalvelussuhde on jatkunut keskeytymättömänä ja käytännössä yhdenjaksoisena.

Asiasta tiedotti Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

Puolustusministeriö tiedotti asiasta jo 6.11.2019.