skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Lainaus tekstistäsi:
"Kuten olemme jo nähneet, ensisijaisesti paikallisten siviilien tai infrastruktuurin tukemiseen - ja pahimmassa tapauksessa mielistelyyn - tähtäävät toimenpiteet eivät johda haluttuun lopputulokseen. Niillä voidaan saada "kunnioitusta" ja sivutuotteena ehkä itselle hyvää joulumieltä."

Libanonissa on sisäpoliittinen kriisi. Mitä syvemmällä valtion talous kyntää, mitä suurempi on työttömyys, sitä varmemmin ääriaineksilla valta säilyy. Yleensä
radikaalien ryhmien kannatus on suoraan riippuvainen yleiseen elintasoon. Esim. herra Tony Halmeen laajin kannatus edellisissä eduskuntavaaleissa löytyi työttömien keskuudesta.

Hizbollahin laajan kannatuksen taustana on ollut ja on edelleen alhainen elintaso sekä alhainen koulutuksen taso sekä viimeisimpänä "voitokas" sotaretki Israelin kanssa.

Kriisien taustalla ovat yleisesti poliittiset tavoitteet. Sotilashan on poliitikon oikea käsi. Libanonissa Hizbollah toimii Iranin poliittisten tarkoitusperien oikea kätenä Israelin suhteen.

Hizbollahin ei pysty mikään ulkopuolinen taho horjuttamaan, ei Israel, ei YK, ei Nato, vaan sisäpolitiikka. Kuten olemme uutisista kuulleet, maan sisäpolitiikka on pahasti jakautunut jo hallitusta myöten. Jos maassa olisi vakaat olot, elinkeinonharjoittajilla turvattu tulevaisuus harjoittaa yritystoimintaa sekä investoijilla uskallus sijoittaa pääomaa maahan, sisäpoliittiset voimasuhteet olisivat todennäköisesti enemmän maltillisten puolueiden takana.

UNIFIL l toteutti mission eli tuki hallitusta. Libanon kehittyi positiivisesti ja vauhdilla 90-luvun alusta aina näihin päiviin saakka. Kansalaisten tyytyväisyys parani.

Valitettavasti suurvalta eli Iran halusi käydä omaa taistoaan vieraalla maaperällä käyttäen Israel-politiikkansa oikeaa kättä, Hizbollahia hyväkseen. Samalla nousukauttaan elävä Libanon palautettiin 20 vuotta maan kehityksen ajassa taaksepäin samalla vaikuttaen negatiivisesti paikallisten ihmisten mielialaan ja mielipiteisiin.

UNIFIL l:n kaltainen missio auttoi maata jälleenrakennusvaiheessa, mutta ei pystynyt ehkäisemään Iranin eikä Israelin toimia

UNIFIL ll:n kaltainen missio auttaa maata jälleenrakennusvaiheessa, mutta ei pystynyt ehkäisemään Iranin eikä Israelin toimia eli copy ja paste.


Työniloa alas.

Harri Hirvimäki

In the service of peace