skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Suomi peruu osallistumisensa EUBG:n pääsotaharjoitukseen koronaviruksen takia

Maavoimat peruu osallistumisensa European Challenge 20 -harjoitukseen (EUCH20) Saksassa. Maavoimien oli tarkoitus osallistua Euroopan unionin taisteluosaston (EUBG) pääharjoitukseen Wildfleckenin - Hammelburgin alueella 11.–30.3.2020.

Harjoitusalue sijaitsee noin 70–100 kilometrin päässä nyt määritellystä koronaviruksen epidemia-alueesta. Osallistuminen päätettiin perua tilanteen arvioinnin jälkeen.

– Päätimme perua osallistumisemme arvioituamme tilannetta ja epidemian mahdollista laajenemista suunnitellulle harjoitusalueelle tai sen läheisyyteen ennen harjoituksen alkua tai harjoituksen aikana. Emme halua ottaa riskiä, että altistamme sotilaitamme koronavirukselle, toteaa Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari.

Harjoitusalueelle on jo siirtynyt noin 15 henkilön valmisteluosasto, joka palaa takaisin Suomeen. Suomalaista harjoitushenkilöstöä ei ole epidemia-alueella.

Suomesta harjoitukseen oli tarkoitus osallistua yhteensä noin 100 sotilasta. Pääosa joukosta olisi ollut Puolustusvoimien henkilökuntaa ja EUBG:n palveluksessa olevia reserviläisiä. Maavoimat selvittää mahdollisuutta järjestää korvaava harjoitus kotimaassa.

Maavoimat seuraa koronavirustilannetta ja osallistuminen kansainvälisiin harjoituksiin harkitaan tapauskohtaisesti. Harjoitukseen tai koulutustilaisuuteen ei osallistuta, mikäli se toteutetaan epidemia-alueella tai riski alueen laajenemiseen on olemassa.

EU:n taisteluosasto evaluointiharjoitukseen Saksaan

Suomi osallistuu tänä vuonna Itävallan, Kroatian, Irlannin, Tšekin, Alankomaiden, Latvian ja Ruotsin kanssa Saksan johtamaan Euroopan unionin taisteluosastoon (EUBG). Osaston pääharjoitus European Challenge 20 (EUCH20) järjestetään maaliskuussa Saksassa.

Etelä-Saksan alueella Suomesta 29.2.–30.3.2020 pidettävään harjoitukseen osallistuu Suomesta EUBG-valmiuteen asetettava Panssaritiedusteluosasto, esikuntaupseereita sekä kansallinen huolto-osasto. Kokonaisuudessaan suomalaisen harjoitusjoukon vahvuus on noin 100 sotilasta, joista pääosa on reserviläisiä ja loput Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa.

Harjoituskaluston siirrot alkavat 29. helmikuuta mutta pääosa harjoitusjoukon henkilöstöstä siirtyy harjoitusalueelle 11. maaliskuuta alkaen. Kalusto laivataan takaisin Suomeen maaliskuun lopussa.

EUCH20 on evaluointiharjoitus, jonka tarkoituksena on harjoituttaa eri maiden asettamia joukkoja. Tavoitteena on saavuttaa riittävä yhteistoiminta- ja suorituskyky ja arvioida EUBG:n asetettavien joukkojen kykyä eri tehtäviin valmiusvuoroa varten. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 4 000 sotilasta - Suomen lisäksi Saksasta, Itävallasta, Kroatiasta, Irlannista, Tšekistä, Alankomaista, Ruotsista ja Latviasta.

Suomen EU:n taisteluosaston valmiusvuoro alkaa 1.7.2020 ja päättyy vuoden loppuun. Osallistuminen EUBG-toimintaan kehittää ja ylläpitää puolustusvoimien sotilaallista suorituskykyä sekä luo kansainvälistä yhteensopivuutta. Suomalaisen osaston saama koulutus ja osaaminen hyödynnetään myös kansallisen puolustuksen tarpeisiin.

Suomalaiset palasivat arkeen Irakissa - koulutustyö jatkuu normaaliin tapaan

Irakin Operation Inherent Resolve (OIR) -operaatio käynnistää koulutustoiminnan vaiheittain uudelleen Kurdistanissa tilapäisen keskeytyksen jälkeen. Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) jatkaa suunnitelman mukaista peshmerga-joukkojen koulutusta osana operaation Kurdistan Training Coordination Center Erbilin (KTCC) johtamaa koulutustoimintaa maanantaista 27.1.2020 alkaen. Koulutustoiminta oli keskeytettynä tammikuun ensimmäisestä viikosta alkaen.

Suomalainen kriisinhallintajoukko on toiminut alueella kesäkuusta 2015 lähtien antaen koulutus- ja neuvonantotukea Irakin viranomaisille kansainvälisen OIR-operaation osana. Toimintansa aikana SKJI on kouluttanut noin 5 000 Irakin Kurdistanin peshmerga-taistelijaa sekä noin 700 Irakin asevoimien sotilasta.

Operaation alkuvaiheissa suomalaiset keskittyivät sotilaan perustaitojen kouluttamiseen, jotta Irakin viranomaisilla olisi käytettävissään hyvin koulutettuja joukkoja Daishin vastaisiin operaatioihin.  Operaatio on kyennyt vaiheittain siirtämään koulutuksen painopisteen joukkotuotannosta turvallisuusviranomaisten oman koulutuskapasiteetin kehittämiseen. Osana tätä kehitystä suomalaiset ovat siirtäneet jalkaväkikoulutuksen päävastuun paikallisille kouluttajille ja suomalaiset toimivat kurssien paikalliskouluttajien neuvonantajina. Tämän ohella suomalaiset kouluttavat upseereita ja lääkintähenkilöstöä.

Suomalaisten päivittäinen toiminta koostuu koulutuksen suunnittelusta yhdessä paikallisten kouluttajien kanssa, kurssikokonaisuuksien koordinoimisesta sekä koulutuksen toimeenpanosta varsinkin erikoisosaamista vaativilla kursseilla. Operaation tämänhetkisten suunnitelmien mukaan paikallisviranomaiset ovat päävastuussa kaiken koulutuksen antamisesta syksyyn 2020 mennessä.

Puolustusvoimien komentajan mukaan kriisinhallinta tukee kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä

Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin tukee ykköstehtäväämme, kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä, totesi puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen puheessaan Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 20 tammikuuta 2020.

Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on yksi Puolustusvoimien neljästä tehtävästä. Kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen tarjoaa oppia ja osaamista kansainvälisistä toimintatavoista ja lisäävät suomalaisten osaamista ja yhteistoimintakykyä tulevia operaatioita varten.

Operaatioihin sisältyy aina riskejä, eivätkä viimeviikkoiset tapahtumat ole ainutlaatuisia. Turvallisuutta vaarantavia tapahtumia on ollut jokaisessa operaatiossa. Tehtävien toteuttaminen turvallisesti näissä olosuhteissa edellyttää oikeanlaista varustusta, kalustoa ja ennen kaikkea koulutusta.

Operaatioissa saatujen oppien perusteella on kehitetty taistelijan henkilökohtaisia suojavarusteita ja joukkojen kalustoa sekä toimintatapoja.  Toteutetut kehitystyön tulokset ovat jalkautuneet nykyisten asevelvollisten koulutukseen ja varustukseen asti.
Osallistumalla operaatioihin hyvin koulutetuilla ja tarkoituksenmukaisesti varustetuilla joukolla Suomi on saavuttanut maineen osaavana, suorituskykyisenä ja luotettavana toimijana. Vuosien aikana puolustuksemme uskottavuus on lisääntynyt ulkomailla ja asevelvollisuusjärjestelmän arvostus on kasvanut, Kivinen tiivisti.

Lue kenraali Kivisen puhe kokonaisuudessaan Puolustusvoimien sivuilta.

Hölkkärin ydinryhmä järjestäytyi - melko samalla permanetilla jatketaan kuin tähänkin asti

Perinteisen kaavan mukaan Hölkkäri On Webin ydinryhmä järjestäytyi tämän vuoden kokoonpanossa. Suuria muutoksia ei tullut, Matti Lonnakko päätti vuoden vaihteessa vuosikymmenen kestäneen hölkkäriuransa, ja tilalle nousi Christian Jokinen.

Hölkkäri On Web ry:n hallituksen jäsenet vuonna 2020:
Puheenjohtaja: Tom Streng
Varapuheenjohtaja: Christian Malino
Jäsen: Pasi Soikkeli
Jäsen: Petri Paganus
Jäsen: Mikko Palosvirta
Jäsen: Christian Jokinen

Toimihenkilöt:
Sihteeri: Jari Ojala
Web manager: Mikko Palosvirta
Rahastonhoitaja: Timo Järvinen
Päätoimittaja: Pekka Söderlund
Tapahtumakoordinaattori: Ismo Hämäläinen
Jäsenvastaava: Tom Streng (päävastuullinen) ja Christian Jokinen (varalla)
Veteraani- ja vertaistukivastaava: Petri Paganus
MC Hölkkärin presidentti: Kimmo Leskinen
Golf-koordinaattori: Pasi Soikkeli