skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

PÄÄESIKUNTA SUUNNITTELEE PvKvK:N SIIRTOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE

Pääesikunta käynnistää suunnittelun Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen (PvKvK) siirtämisestä pääkaupunkiseudulle. Tällä hetkellä Niinisalossa toimivan Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen toiminnat liittyvät rauhanturvaamisoperaatioiden toimeenpanoon ja johtamiseen sekä kriisinhallintakoulutuksen kurssitoimintaan. Keskuksen muuton suunnittelu on osa puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamistyötä.
Sotilaallisen kriisinhallinnan työnjako on kehittynyt tavalla, joka on muuttamassa eri toimijoiden vastuualueita. Erityisesti kriisinhallintakoulutus sekä rauhanturvaoperaatioiden huoltoon liittyviä toimintoja on siirretty lähinnä Säkylässä sijaitsevan Porin Prikaatin vastuulle.
Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen sijainti pääkaupunkiseudulla tarjoaa mahdollisuuden puolustusvoimien eri toimijoiden välisen työnjaon selkiinnyttämiseen sekä kansallisen ja kansainvälisen kurssitoiminnan kehittämiseen. Suunnittelussa otetaan myös huomioon mahdollisuus laajentaa sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan yhteistoimintaa. Suunnittelun lähtökohtana pidetään keskuksen sijoittamista Tuusulaan.
Suunnitelma ja esitys toteutettavista toimenpiteistä seurannaisvaikutuksineen on tarkoitus saada valmiiksi helmikuussa 2006. (PV)

ERITREA KARKOTTAA RAUHANTURVAAJIA MAASTA

Eritrea karkottaa kaikki Etiopian vastaista rajaa vartioivat länsimaiset rauhanturvaajat. Heillä on kymmenen päivää aikaa lähteä maasta. Eritrean ja Etiopian välistä rajaa on vartioimassa amerikkkalaisia, kanadalaisia ja eurooppalaisia rauhanturvaajia. Mukana on myös seitsemän suomalaista rauhanturvaajaa. Karkotuskäskyn arvioidaan koskevan noin 90 sotilastarkkailijaa sekä Eritrean pääkaupunkiin Asmaraan sijoittuneita hallinnon ja logistiikan työntekijöitä. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu keskiviikkona keskustelemaan Eritrean karkotusilmoituksesta. Jo lokakuun alussa Eritrea esti rauhanturvaajien helikopterien lennot raja-alueella. Tuolloin yli puolet turvaajista vetäytyi tehtävästään ilmoittaen, että työn jatkaminen oli mahdotonta.
Karkotusten pelätään johtavan uuteen sotaan Eritrean ja Etiopian välillä. Maat aloittivat 1998 pari vuotta kestäneen rajasodan, jossa arvioidaan saaneen surmansa 70 000 ihmistä. Rajakiistaa on ratkonut erityinen komissio, joka julkaisi ehdotuksensa rajalinjan kulusta pari vuotta sitten. Eritrealle ehdotus sopi sellaisenaan, mutta Etiopia on vastustanut läntisen Badmen kaupungin menetystä eritrealaisille. (AFP, BBC, Reuters, YLEn Radiouutiset, YLE24)

VIRON JOUKOT PYSYVÄT IRAKISSA

Viron on osallistunut Irak-operaatioon vuodesta 2003. Joukot pysyvät maassa ainakin ensi vuoden loppuun. Viro jatkaa sotilaidensa läsnäoloa Irakissa. Maan parlamentti on päättänyt pitää joukot Irakissa ensi vuoden loppuun saakka.
Viro on osallistunut Yhdysvaltain johtaman liittouman Irak-operaatioon vuodesta 2003 lähtien. Sillä on Irakissa alle 40 sotilasta. Kaksi virolaista sotilasta on myös saanut surmansa Irakissa. Parlamentti hyväksyi myös Viron joukkojen läsnäolon jatkon Afganistanissa ja Kosovossa. Molemmissa virolaisjoukot saivat kaksi vuotta lisäaikaa. (MTV3,STT)

YK VAATI ERITREAA PERUMAAN KARKOTUSPÄÄTÖKSENSÄ

Eritrea vaatii kaikkia YK:n rauhanturvaoperaatiossa työskenteleviä pohjoisamerikkalaisia, eurooppalaisia ja venäläisiä poistumaan maasta kymmenen päivän kuluessa. YK:n turvallisuusneuvosto vaatii Eritreaa kumoamaan päätöksensä karkottaa pohjoisamerikkalaiset ja eurooppalaiset rauhanturvaajat, jotka valvovat Etiopian ja Eritrean rajaa.
- Turvallisuusneuvosto vaatii, että Eritrea kumoaa heti ja ehdoitta päätöksensä. Neuvosto miettii, kuinka vastata Eritrean toimeen, jota on mahdoton hyväksyä, lausunnossa sanottiin. Myös YK:n pääsihteeri Kofi Annan tuomitsi Eritrean päätöksen.
Eritreassa on neljä suomalaista sotilastarkkailijaa. Myös he ovat saaneet lähtökäskyn, vahvistettiin Puolustusvoimien kansainvälisestä keskuksesta. -Saimme aamulla kymmenen aikaan tarkkailijoiden vanhimmalta puhelinsoiton, jossa hän kertoi määräyksestä. Selvitämme parhaillamme, missä henkilöstömme on ja minkälaista materiaalia heillä on mukanaan, kertoo keskuksen johtaja, eversti Vesa Kangasmäki. Neljän Eritreassa olevan tarkkailijan lisäksi Etiopian puolella on kolme suomalaistarkkailijaa. Suurin osa YK:n alueella olevista rauhanturvaajista on Intiasta, Jordaniasta ja Keniasta.
Eritrean hallituksen UNMEE:n johdolle osoittamassa kirjeessä kerrotaan, että päätös on seurausta joidenkin operaatioon kuuluvien henkilöiden toimista alueella. Tarkempia yksityiskohtia ei kerrottu. Etiopian ja Eritrean välisessä sodassa 1998-2000 kuoli noin 80 000 ihmistä. (MTV3,STT)

RES:N TOIMINNANJOHTAJA: TARKKAILIJAT KOTIIN!

Puolustusvoimat on päättänyt säästää kertausharjoituskoulutuksesta 10 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena seuraavana kahtena vuotena kutsutaan kertaamaan vain 5.000 reserviläistä. Reserviläisliitto on kritisoinut puolustusvoimien päätöstä voimakkaasti.
Satakunnan Reserviläispiiri ry:n maanpuolustusjuhlassa Porissa 7.12. puhunut Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg esitti vaihtoehtoiseksi säästökohteeksi puolustusvoimien kansainvälistä toimintaa, johon käytetään vuositasolla sata miljoonaa euroa. Hänen mukaansa tätä puoltaisi erityisesti se, että puolustusvoimat on itsekin määritellyt kansallisen puolustuksen ylläpidon etusijalle.
- Vuosittaisella sadan miljoonan euron panostuksella saataisiin kutsuttua kertausharjoituksiin lähes puolet koko sodan ajan reservistä. Kysynkin, miksi säästöjä ei kohdisteta tähän, melko suureen menoerään kertausharjoituskoulutuksen hyväksi. Tämä voitaisiin aloittaa esim. yksittäisten sotilastarkkailijoiden kotiin vetämisellä, totesi Nyberg Porissa. (RES)

In the service of peace