skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

BOSNIAN OPERAATIO PIENENEMÄSSÄ

Suomen rauhanturvaajien määrä Bosnia-Hertsegovinassa aiotaan pitää enintään 180:ssa vuoden 2006 loppuun asti.
- On mahdollista, että suomalaisten määrä supistetaan 30 – 40 henkeen ensi vuoden lopulla, jos EUFOR-joukkojen taisteluosastoja ryhdytään lakkauttamaan, puolustusvoimien komentaja amiraali Juhani Kaskeala kertoi rauhanturvaajille jouluvierailullaan. Kaskeala muistutti, että kaikkiin mahdollisuuksiin pitää kuitenkin varautua. Rauhanturvaajia saatetaan tarvita äkisti lisääkin.
- Esimerkiksi Kosovossa käytävät neuvottelut maakunnan tulevaisuudesta saattavat vaikuttaa nopeasti myös Bosnia-Hertsegovinan tilanteeseen. (PV)

REKRYTOINTI EU:N NOPEAN TOIMINNAN JOUKKOON ALKAA

Suomi on EU:n nopean toiminnan kriisinhallintajoukon päivystysvuorossa vuosina 2007-2008. Sekä puolustusvoimien palkatun henkilökunnan että reserviläisten rekrytointi joukkoon on alkanut.
Ensimmäisenä päivystysvuorossa on Saksa-Hollanti-Suomi -taisteluosasto, jonka koulutus aloitetaan keväällä 2006. Vuoden 2007 alussa alkaa taisteluosaston kuuden kuukauden valmiusaika, jolloin Suomen osasto on viiden vuorokauden lähtövalmiudessa kotimaassa. Ruotsi-Suomi-Norja-Viro -taisteluosaston koulutus alkaa vuonna 2007. Tämän taisteluosaston valmiusaika alkaa vuoden 2008 alussa.
Porin Prikaati Säkylässä perustaa, varustaa ja kouluttaa Saksa-Hollanti-Suomi -taisteluosastoon kuuluvan suomalaisen omasuojakomppanian. Lisäksi Suomen osaston henkilöstöä koulutetaan muun muassa Tikkakoskella, Utissa ja Upinniemessä. Koulutus alkaa kaikkien joukkojen osalta touko-kesäkuussa 2006 ja Suomen osaston tulee olla kokonaisuudessaan perustettu 1. syyskuuta 2006 mennessä.
Suomalainen henkilöstö EU:n nopean toiminnan joukkoihin valitaan pääosin samoilla kriteereillä kuin rauhanturvaajat. Valintakriteerejä ovat muiden muassa sopivuus tehtävään, kielitaito sekä aikaisempia kovemmat kuntovaatimukset. Lisätietoja rekrytoinnista löytyy sivuilta: www.mil.fi/eubg
Suomen osaston noin 160:stä sotilaasta noin 40 prosenttia on puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa ja loput reserviläisiä. Hakeutumis- ja valintaprosessi toteutetaan nopeassa aikataulussa. Haku päättyy 27. tammikuuta 2006. Valituille hakijoille järjestetään valintakoe maaliskuussa 2006. Mahdollisessa
kriisinhallintaoperaatiossa joukon palkkaus ja muut ehdot määräytyvät sillä hetkellä voimassa olevan kriisinhallintalain ja -asetuksen mukaisesti. (PV)

KENRAALIKUNTAA TAAS KUNNIAVARTIOSSA

Kunniavartiointi Helsingin eri sankarihauta-alueilla järjestetään huomenna jouluaattona perinteiseen tapaan. Hietaniemen sankariristillä ja Suomen Marsalkan haudalla kunniavartiointi on kello 13.00 - 17.35.
Kunniavartiossa on kerrallaan 8 - 12 henkilöä siten, että Suomen Marsalkan haudalla on 4 ja Sankariristillä 4 – 8 henkilöä. Muistotilaisuus alkaa kello 16.00, minkä aikana Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalla ovat vartiossa kenraalikunnan edustajat (kello 15.55 – 16.20). Sankariristillä ovat tällöin vartiossa kadetit.
Tänä jouluna kenraalikuntaa kunniavartiossa edustavat puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala, Läntisen Maanpuolustusalueen esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Aspara, operaatiopäällikkö, kenraalimajuri Markku Koli ja puolustusvoimien pääinsinööri, insinööriprikaatikenraali Markku Ihantola. (PV)

KONGOSSA YHTEENOTTOJA

Itä-Kongossa YK:n ja Kongon hallituksen joukot ovat ottaneet verisesti yhteen ugandalaiskapinallisten kanssa. Yhteenotoissa on tapettu 35 ugandalaiskapinallista, ja yksi intialainen YK:n rauhanturvaaja ja kolme Kongon hallituksen sotilasta saivat surmansa. (YLE)

PUOLAN JOUKOT JÄÄVÄT IRAKIIN

Puolan uusi konservatiivinen hallitus on perunut vanhan hallituksen päätöksen vetää joukot pois Irakista. Puolalla on tällä hetkellä viidenneksi suurin kontingentti Irakissa, 1500 sotilasta. Kaikkiaan 17 puolalaista sotilasta on kaatunut operaation aikana.
Maaliskuussa joukkoja kuitenkin vähennetään 900 sotilaaseen ja painopiste siirtyy Irakin armeijan kouluttamiseen.
Ukraina ja Bulgaria vetivät joukkonsa pois tiistaina. Ukrainalle jää noin 50 sotilasneuvonantajaa kouluttamaan Irakin armeijaa. (BBC, HOW)

Kuso Kulkee

In the service of peace